Indicatoren

Kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld om de prestaties van verschillende zorginstellingen te kunnen vergelijken. Het is als het ware een meetlat waarlangs alle zorginstellingen gelegd kunnen worden, om van elkaar te leren en de kwaliteit van de zorg inzichtelijk te maken.

De landelijke indicatoren worden vastgesteld door de Werkgroep indicatoren van het College Perinatale Zorg (CPZ). Hier vind je de indicatorenset Integrale Geboortezorg. Daarnaast stelt IGJ ook indicatoren op in de set Medisch Specialistische Zorg, met (indicator 16.1). Perined berekend en publiceert de indicatoren met als bron Perined op mijnPerined. Ziekenhuizen dienen deze indicatoren door te leveren aan het Zorginstituut Nederland via het OmniQ-portal van DHD. Dit geldt ook voor de indicatoren op VSV-niveau. De openbare indicatoren worden gepubliceerd op de website Zorginzicht en worden ook getoond op websites, zoals KiesBeter, die deze informatie overnemen.

Daarnaast kan Perined een rol in het uitvragen en doorleveren van de Net Promotor Score+ (indicator 9) en de klantpreferentievragenlijst Verloskundigen (indicator 11). De afgelopen jaren heeft Perined deze vragenlijst uitgevraagd en rechtstreeks aangeleverd aan het Zorginstituut NL.

Voor het berekenen van de indicatoren volgt Perined een vaststaande methodologie, welke is beschreven in dit document.