NPS+

Een van de cliëntvragenlijsten is de Netto Promotor Score (NPS+). Dit is een indicator uit de set Integrale Geboortezorg en dient door het VSV aangeleverd te worden aan het Zorginstituut. Het uitgebreide werkproces rondom de uitvraag en aanlevering wordt hier beschreven. Perined kan de uitvraag en doorlevering faciliteren.

Perined gebruikt voor deze uitvraag een webapplicatie waar een zorgverlener van de zorginstelling of het VSV toegang tot krijgt. Deze zorgverlener kan vervolgens de mailadressen van de cliënten/patiënten invoeren, waarna zij een link krijgen om de vragenlijst in te vullen. De zorgverlener kan zijn resultaten terugzien in de applicatie, inclusief het responsepercentage.

De kosten zijn als volgt:

Afhankelijk van de grootte van uw VSV betaalt u de volgende bijdrage exclusief BTW:
€    750,- (klein= minder dan 750 aangeschreven cliënten)
€ 1.000,- (middel = tussen 750 en 1500 aangeschreven cliënten)
€ 1.250,- (groot = tussen 1500 en 2250 aangeschreven cliënten)
€ 1.500,- (zeer groot= boven 2250 aangeschreven cliënten)

Extra exploitatiekosten per 5 extra vragen per jaar exclusief BTW
€  75,- (klein= minder dan 750 aangeschreven cliënten)
€ 100,- (middel = tussen 750 en 1500 aangeschreven cliënten)
€ 125,- (groot = tussen 1500 en 2250 aangeschreven cliënten)
€ 150,- (zeer groot= boven 2250 aangeschreven cliënten)

Extra eenmalige kosten per 5 extra vragen exclusief BTW
€ 150,- (klein= minder dan 750 aangeschreven cliënten)
€ 150,- (middel = tussen 750 en 1500 aangeschreven cliënten)
€ 150,- (groot = tussen 1500 en 2250 aangeschreven cliënten)
€ 150,- (zeer groot= boven 2250 aangeschreven cliënten) 

Wilt u als VSV de NPS+ uitvragen via Perined, stuur dan een e-mail naar info@perined.nl