Verantwoording en ANBI

Perined
Het faciliteren van perinatale audits, realiseren van perinatale registratie en mede via Perined-Insight verspreiden van (spiegel)informatie teneinde zorgverleners en anderen objectief en resultaatgericht te ondersteunen bij het verbeteren van de geboortezorg in Nederland.

Statuten
De statuten kunt u hier lezen. 

Beleidsplan
Een beknopt beleidsplan kunt u hier lezen.

Jaarrekening en begroting
De jaarrekening en de begroting van Perined worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur en Raad van Toezicht van Perined. 

Begroting 2020
Jaarrekening 2019

ANBI
Perined is – als fusieorganisatie van PAN (Perinatale Audit Nederland) en PRN (Perinatale Registratie Nederland) – opgericht op 30 september 2015. Lees hier meer over de geschiedenis van Perined.

Perined heeft bij de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status aangevraagd. 
Statutaire naam: Stichting Perined 
RSIN-nummer: 855588706 
BTW-nummer: NL85855588706B01
IBAN: NL88RABO0307073602

Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: Joop Blaauw
Secretaris/Penningmeester: Jan Kruithof (namens LHV)
Lid: Frans Klumper (namens NVOG)
Lid: René Kornelisse (namens NVK)
Lid: Ronald de Krijger (namens NVVP)
Lid: Sjaak Toet (namens KNOV)

Samenstelling Raad van Toezicht
Voorzitter: Willem de Vries (namens NVK)
Lid: Ronald Morshuis (namens LHV)
Lid: Peter Nikkels (namens NVVP)
Lid: Jan Nijhuis (namens NVOG)
Lid: Marrit Smit (namens KNOV)

Beloning, salaris medewerkers

De leden van het bestuur en Raad van Toezicht ontvangen voor de uitvoering van hun functie een beloning. 

De medewerkers krijgen salaris conform de CAO Ziekenhuizen 2019-2021


Meer informatie
Heeft u nog vragen? Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail aan info@perined.nl of bel 030-3690800.

Bezoekadres/Postadres
Mercatorlaan 1200
3528 BL UTRECHT