Verantwoording en ANBI

Perined
Het faciliteren van perinatale audits, realiseren van perinatale registratie en mede via mijnPerined verspreiden van (spiegel)informatie teneinde zorgverleners en anderen objectief en resultaatgericht te ondersteunen bij het verbeteren van de geboortezorg in Nederland.

Statuten
De statuten kunt u hier lezen. 

Beleidsplan
Een beknopt beleidsplan kunt u hier lezen.

Jaarrekening en begroting
De jaarrekening en de begroting van Perined worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur en Raad van Toezicht van Perined.

Begroting 2022
Jaarrekening 2022

Archief Jaarrekeningen 

Met Perined werken aan audit en registratie, wat zijn de kosten?
Al zo’n vijftien jaar met de Perinatale Audit en zo’n halve eeuw met de Perinatale Registratie zijn u en uw collega’s bezig om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Dat gaat niet vanzelf en kost geld en moeite. Naast de tijd die u erin steekt, zijn er ook ICT-kosten voor uw praktijk of instelling. 
Lees meer

 

ANBI
Perined is – als fusieorganisatie van PAN (Perinatale Audit Nederland) en PRN (Perinatale Registratie Nederland) – opgericht op 30 september 2015. Lees hier meer over de geschiedenis van Perined.

Perined heeft bij de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status aangevraagd. 
Statutaire naam: Stichting Perined 
RSIN-nummer: 855588706 
BTW-nummer: NL85855588706B01
IBAN: NL88RABO0307073602

Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: Joop Blaauw
Secretaris/Penningmeester: Jan Kruithof (namens LHV)
Lid: Thomas van den Akker (namens NVOG)
Lid: René Kornelisse (namens NVK)
Lid: Ronald de Krijger (namens NVVP)
Lid: Sjaak Toet (namens KNOV)

Samenstelling Raad van Toezicht
Voorzitter: Willem de Vries (namens NVK)
Lid: Chris Trompert (namens LHV)
Lid: Mirthe Schoots (namens NVVP)
Lid: Jan Nijhuis (namens NVOG)
Lid: Marrit Smit (namens KNOV)

Bezoldiging, salaris medewerkers

De leden van het bestuur en Raad van Toezicht ontvangen voor de uitvoering van hun functie een bezoldiging. 

De medewerkers krijgen salaris conform de CAO Ziekenhuizen 2021-2023


Meer informatie
Heeft u nog vragen? Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail aan info@perined.nl of bel 030-3690800.

Bezoekadres/Postadres
Mercatorlaan 1200
3528 BL UTRECHT