Wat zijn de kosten

Met Perined werken aan audit en registratie, wat zijn de kosten?

Al zo’n vijftien jaar met de Perinatale Audit en zo’n halve eeuw met de Perinatale Registratie zijn u en uw collega’s bezig om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Dat gaat niet vanzelf en kost geld en moeite. Naast de tijd die u erin steekt, zijn er ook ICT-kosten voor uw praktijk of instelling. Ook Perined maakt kosten om uw input te verwerken tot output waar u mee aan de slag kan: bouwstenen vanuit audit en registratie worden omgezet in spiegelinformatie en gerichte onderzoeksresultaten. Aangezien uw financiële bijdrage hieraan niet altijd duidelijk is, beschrijft dit bericht de geldstromen van Perined en uw bijdrage daaraan.

Perined heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer 2,7 miljoen euro. Het overgrote deel van dit bedrag wordt betaald vanuit VWS, een instellingssubsidie. Dit is ongeveer 2,2 miljoen euro per jaar. De rest van het bedrag, 0,5 miljoen, wordt grotendeels gedekt door een jaarlijkse bijdrage vanuit de betrokken zorgverleners: de verloskundigen (voor de LVR1), de gynaecologen (voor de LVR2) en de kinderartsen/neonatologen (voor de LNR). Deze beroepsgroepen betalen ieder ongeveer €150.000. Voor de verloskundigen wordt de bijdrage via de KNOV betaald; voor de gynaecologen via de ziekenhuizen; voor de kinderartsen/neonatologen via de NVK. Voor de goede orde: dit zijn bijdragen aan Perined en staan dus los van bijdragen die bijvoorbeeld aan de eigen softwaresystemen besteed moeten worden.

Figuur: Inkomsten van Perined in 2023, bedragen zijn afgerond op honderd-, c.q. tienduizend euro.

Deze financieringsstromen bestaan al vanaf het begin van deze eeuw. In het begin waren de bedragen geoormerkt in de tarieven opgenomen, maar nu zit het al enige tijd verstopt in de “grote hoop”. Ter illustratie: voor het LVR1-deel is – uitgaande van 600 verloskundigenpraktijken – de gemiddelde bijdrage per praktijk aan Perined €250 per jaar. Dit is een gedeelte van de afdracht van deze praktijken aan de KNOV. Voor het LVR2-deel loopt de bijdrage van ziekenhuizen van ongeveer €1.500 tot €2.800 per jaar. De hoogte is gebaseerd op het aantal bevallingen in een jaar. De benodigde middelen voor het LNR-deel komen vanuit de NICU’s. Bij de totstandkoming van de financiering van het LNR-deel was bedacht dat dit beter via het NICU-tarief kon lopen dan via de tarieven van het toen honderdtal ziekenhuizen met algemene kinderafdelingen. De negen NICU’s betalen ieder ongeveer € 18.000 per jaar.

Met deze bijdrage van alle instellingen, plus de overige bijdragen en de instellingsubsidie maakt Perined de begroting sluitend en kan het haar bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering in de geboortezorg.

Vragen over Perined of de financiering van audit, registratie en onderzoek kunt u stellen via info@perined.nl

Downloaden PDF-document

Mocht u meer willen weten over hoe Perined haar budget besteed, zie hier de begroting/jaarrekening