Wat is de registratie?

In de Registratie leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en neonatologen hun gegevens over geboortezorg vast. De registratie wordt door Perined beheerd namens hun vier beroepsverenigingen: de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging, waaronder ook de verloskundig actieve huisartsen verenigd in de VVAH), de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde). Het doel van de registratie is inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg en mogelijkheden ontdekken deze te verbeteren.

Perined verwerkt de gegevens die geregistreerd zijn tot gebruiksklare data voor onderzoek, benchmarking en rapportages. De landelijke indicatoren en meer spiegelinformatie worden beschikbaar gesteld aan de zorgverleners door een webapplicatie (mijnperined.nl). De data wordt ook doorgeleverd aan verschillende partijen zoals het CBS en waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast faciliteert Perined wetenschappelijk onderzoek op data uit de perinatale registratie door middel van gegevensaanvragen. Tot slot publiceert Perined zelf regelmatig rapportages op basis van deze gegevens, zoals jaarboeken en factsheets.

Zo ondersteunen we kwaliteitsverbetering in de geboortezorg.