Expertgroep Eenheid van Taal

De expertgroep ‘Eenheid van Taal Geboortezorg’ voert wijzigingen door op de perinatale dataset (onderdeel van de PWD informatiestandaard) en bepaalt de aanleverspecificaties. De werkgroep bestaat sinds 2012 en komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar. In deze werkgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

  • Verloskundigen
  • Gynaecologen
  • Kinderartsen
  • Kraamzorg
  • Nictiz (expertisecentrum e-health)
  • Perined

Tijdens hun samenkomsten bespreken zij vragen uit het veld over hoe aan te leveren en wensen voor aanpassingen voor de datasets. Contact via: info@perined.nl