Aanlevering 2022/2023

De verplichting is dat uiterlijk 1 mei de VSV-indicatorscores over 2022 en 2023 bij het Zorginstituut binnen zijn. Om dat te realiseren is de deadline voor aanlevering van gegevens over 2022 en 2023 aan Perined uiterlijk 4 maart 2024 om 02.00. De gegevens worden vervolgens door Perined verwerkt en via OmniQ doorgeleverd aan het Zorginstituut Nederland.

Hieronder staat per softwareleverancier informatie over de aanlevering comform peri2.3. Samen met de softwareleveranciers proberen we de aanlevering steeds verder te verbeteren.

Klik hier voor de instructies

Klik hier voor de instructies  

Aanlevering via Onatal is op dit moment mogelijk over 2023 per dossier. Voor 2022 moet Onatal dit inrichten. Sommige berichten geven een foutmelding, een zestal foutmeldingen kunt u zelf oplossen (zie Perined Onatal handleiding). De overige meldingen zijn technische fouten in het bericht. Deze zijn helaas nog niet opgelost door Onatal. Onatal factureert €1,50 excl. BTW per aangeleverd record.

Klik hier voor de instructies 

 

 

Het is mogelijk om je gegevens aan te leveren. Perined heeft geen standaardhandleiding hoe gegevens aangeleverd kunnen worden, aangezien dit per zorgaanbieder verschilt. Heb je specifieke vragen rond aanlevering dan kun je het beste contact opnemen met de EPIC-staf binnen je eigen ziekenhuis en/of de Technical Support voor jouw ziekenhuis bij EPIC zelf. Heb je een inhoudelijke vraag over de aanlevering dan kun je natuurlijk ons contactformulier invullen.

Het is mogelijk om je gegevens aan te leveren. Liefst maandelijks, zodat wij de gegevens ook maandelijks kunnen verwerken en een kwaliteitsrapportage op mijnPerined kunnen uploaden die dan weer gecontroleerd kan worden. In de handleidingen is te zien hoe de aanlevering naar Perined mogelijk is.

Bent u overgegaan op de nieuwste versie van HiX (HiX6.3) dan is het belangrijk te controleren of u ook daadwerkelijk op deze nieuwe manier aanlevert. U kunt dit controleren in HiX zelf, maar ook door in mijnPerined[AMAS1]  te kijken of u kwaliteitsrapportages voor aanlevering peri2.3 ontvangt. Is dit niet het geval maak dan een supportcall aan bij Chipsoft. Zij kunnen u verder helpen.

Handleidingen
Aanlevering in HIX6.1

Aanlevering in HIX6.2

Aanlevering in HIX6.3

Het is mogelijk om je gegevens aan te leveren. Liefst maandelijks, zodat wij de gegevens ook maandelijks kunnen verwerken en een kwaliteitsrapportage op mijnPerined kunnen uploaden die dan weer gecontroleerd kan worden. In de handleiding is te zien hoe de aanlevering naar Perined mogelijk is.
Zoals op pagina 7 van de handleiding te lezen valt, dienen enkele optionele/aanvullende gegevens die van belang zijn voor aanlevering handmatig in de ‘Kernset geboortezorg editor’ ingevuld te worden. Om welke gegevens het gaat en op welke plek deze ingevuld kunnen worden, kunt u hier zien.

Op dit moment kunnen bepaalde gegevens die van belang zijn voor de indicatoren Integrale Zorg nog niet aangeleverd worden. BMA heeft de verwachting uitgesproken dat per 1-8-2023 versie 12.15.12 voor haar klanten beschikbaar is. Aan de hand van de gegevens in deze versie kunnen alle indicatoren Integrale Zorg berekend worden. Het is Perined nog onduidelijk of de benodigde gegevens dan ook met terugwerkende kracht aangeleverd kunnen worden. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de helpdesk van BMA: support-hcts@ict.eu.

 

Vragen

Heeft u ondanks bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u onderstaand contactformulier invullen. We streven er naar om op werkdagen binnen 24 uur te reageren.

Basis