Data-aanlevering

Perined volgt voor de data-aanlevering de PWD (Perinataal Woordenboek & Dataset)-informatiestandaard. De PWD-informatiestandaard beschrijft goede digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg. Meer informatie over deze standaard, klik hier.  Belangrijke uitgangspunten zijn Eenheid van Taal en eenmalige vastlegging aan de bron voor meervoudig gebruik.

Het schema beschrijft de stappen uit het proces van het opstellen van specificaties naar aanlevering aan Perined. De datasetspecificaties worden opgesteld door de expertgroep Eenheid van Taal, welke wordt goedgekeurd door de Redactieraad. Vervolgens is het aan de softwareleveranciers van jouw medisch dossier om deze specificaties in te bouwen. Na kwalificatie bij Nictiz is het dossier klaar voor gebruik en kan er ook aangeleverd worden aan Perined.

Op dit moment zijn voor de verschillende beroepsgroepen verschillende manieren van aanlevering, waarbij Perined streeft naar twee aanlevermethoden per beroepsgroep. Zie Aanleverspecificaties voor aanlevermethoden die gelden op dit moment.

Voor het berekenen van de landelijke indicatoren, die in april aangeleverd moeten worden aan het Zorginstituut via OmniQ (DHD), geldt een aanleverdeadline van de gegevens op 1 maart. Gegevens die worden aangeleverd na 1 maart kunnen niet meer door Perined op tijd verwerkt worden.