Aanleverspecificaties

De perinatale datasets worden gepubliceerd op de website van Nictiz. Zoals in de PWD Informatiestandaard aangegeven, dienen de specificaties van de dataset door de makers van een VIS (verloskundigeninformatiesysteem) en ZIS (ziekenhuisinformatiesysteem) te worden gebruikt om de medische dossiers op te bouwen en de relevante gegevens aan Perined aan te leveren. Voor de Perined-aanlevering gelden de Kernsets: een gedeelte van de PWD-datasets.

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke datasets op dit moment beschikbaar zijn en welke gebruikt kunnen worden voor aanlevering. Door op de dataset te klikken, kom op je bij de juiste specificaties. Alle items uit de Kernset dienen aangeleverd te worden aan Perined als de informatie bekend is en geregistreerd wordt voor het primaire proces.

Invulinstructie dataset 2.3

Voor zorgverleners is er nu een handleiding met aanvullende informatie hoe de data-elementen van dataset perinatologie 2.3 in te vullen, deze is te vinden op de website van Nictiz. De handleiding is een levend document waar constant aan gewerkt wordt en die periodiek wordt aangepast. Voorstellen tot aanpassing of verzoeken om verheldering zijn welkom en worden voorgelegd aan de expertgroep Eenheid van Taal. U kunt uw mails daarover richten aan Perined: info@perined.nl

Voor de VIS'en is er ook een specifieke instructie voor de aanlevering. Hierin staan de gegevens die – op dit moment – vanuit de 1e lijn cruciaal zijn om spiegelinformatie over de hele keten te kunnen geven.

De insructies worden beheerd door de KNOV. Klik hier om ze te bekijken. 

Beroepsgroep Dataset Aanlevermethode Status
Obstetrie 1e lijn  Kernset Perinatologie 2.3 HL7v3 In productie, wordt uitgefaseerd als peri3.2 is ingebouwd, uiterlijk 31-12-2026
Kernset Perinatologie 3.2. HL7-FHIR In ontwikkeling, in ieder geval in productie vanaf 01-01-2026
Obstetrie 2e lijn  Kernset Perinatologie 2.3 HL7v3 IIn productie, wordt uitgefaseerd als peri3.2 is ingebouwd, uiterlijk 31-12-2026
Kernset Perinatologie 3.2 HL7-FHIR In ontwikkeling, in ieder geval productie vanaf 1-1-2026
Neonatologie LNR2.0 WEM-applicatie In productie, wordt uitgefaseerd als peri3.0/3.2 is ingebouwd, uiterlijk 01-01-2026
PRN1.3 - Kinderartsen Flatfile In productie, wordt uigefaseerd als peri3.2 is ingebouwd, uiterlijk 01-01-2026
Kernset Perinatologie 3.0 HL7v3 In productie, wordt uitgefaseerd als peri3.2 is ingebouw, uiterlijk 01-01-2026
Kernset Perinatologie 3.2 HL7 In ontwikkeling,in ieder geval in productie vanaf 01-01-2026