Aanlevering huisartsenregistratie

Verloskundig actieve huisartsen kunnen via zowel een verloskundig informatiesysteem aanleveren als door het invullen van onderstaand formulier.

Onderstaande lijsten kunt u wellicht gebruiken voor het invullen van het formulieren. 

Codelijst problematiek moeder

Codelijst problemen kind

Basis

(voor bevestiging)

van de zwangere

(dd-mm-jjjj)

(dd-mm-jjjj)

(gehele postcode)

het aantal doorgemaakte zwangerschappen (icl. deze)

(tot en met 16 weken), EUG en Mola

aantal eerdere bevallingen >=16 weken

(dd-mm-jjjj)

(zie codelijst)

(dd-mm-uu)

(conform Preventive Support of Labour)

(in grammen)

(na 5 minuten)

(gediplomeerd kraamverzorgster aanwezig)

(lijst kind)