Jaarboek Zorg

Perinatale zorg in Nederland anno 2021

Verbeteracties blijven nodig Recente Europese vergelijking1geeft aan dat Nederland wat betreft perinatale sterfte in de Europese middenmoot zit. Verbeteracties blijven nodig. Preventie van risicofactoren in het sociale domein is daarbij belangrijk. Verbeteracties in de geboortezorg gebeuren o.a. via de perinatale audit, met ACTion methodiek voor leren en verbeteren in de verloskundige samenwerkingsverbanden, alsmede door inzet op integrale samenwerking en op het versterken van integraal kwaliteitsbeleid. Het versterken van de samenhang en communicatie tussen partijen in de geboortezorg, mede door gedegen uitwisseling/aanlevering van data door zorgverleners, met adequate ICT-ondersteuning, is in een sector met ketenzorg zoals de geboortezorg essentieel. De ambitie blijft immers het minimaliseren van vermijdbare babysterfte, het voorkomen van onnodige morbiditeit en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Kerncijfers 2021
Anders dan in het eerste coronajaar laat dit tweede coronajaar meer geboortes zien dan in de jaren hieraan voorafgaand. Andere kerncijfers zijn te zien in onze factsheet en op peristat.nl.

Dit is een openbaar toegankelijke tool welke informatie bevat over de moeder, de zwangerschap, bevalling en het kind.

Disclaimer
Maandelijks verwerkt Perined de binnengekomen gegevens en koppelt die via kwaliteitsrapportages en mijnPerined aan de berichtgevers terug. In 2021 kent de neonatale sterfte, en daarmee ook de perinatale sterfte, onderregistratie. Dit is veroorzaakt door aanleverproblemen vanuit de Verloskundige Informatiesystemen én het gedeeltelijk opschorten van de registratie door algemene kinderartsen. Ook in 2023 zal daarom gewerkt blijven aan het compleet krijgen van de 2021-aanlevering.

Perinatale zorg in Nederland anno 2020

Kerncijfers 2020

Jaarboek Zorg in Nederland 2019

Kerncijfers 2019

Jaarboek Zorg in Nederland 2018

Kerncijfers 2018

Jaarboek Zorg in Nederland 2017, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2016, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2015, tabellen zie hier

 

Jaren 2001-2014: klik hier