Jaarboek Zorg

Perined ondersteunt kwaliteitsverbetering in de geboortezorg door meten en bespreken. Het meten doet Perined door middel van de perinatale registratie, waarin verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen/neonatologen hun gegevens vastleggen en zij deze als spiegelinformatie weer terugkrijgen. In perinatale audits bespreken zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg. Daarnaast worden resultaten van audit en registratie gebruikt voor onderzoek door zorgverleners, wetenschappers en Perined-medewerkers om tot aanbevelingen voor betere zorg te komen.

Voor het jaarrapport 2022 is het belangrijk te melden dat de aanleverproblematiek over 2021-records zich heeft voortgezet over de 2022-aanlevering. Anders dan voorgaande jaren, levert dit rapport daarom geen compleet beeld over Nederlandse geboortezorg. In het hoofdstuk Perinatale registratie leest u meer over de aanleverproblematiek, de huidige dekkingsgraad en de datakwaliteit. Helaas vindt u hier geen cijfers over de daadwerkelijk geleverde zorg. In het hoofdstuk Perinatale audit wordt benoemd dat in 2022 de audits, na de lastige coronabeperkingen, weer volop zijn georganiseerd en bezocht. Zo zijn er 267 casus besproken en 425 verbeterpunten geïdentificeerd. Tot slot wordt in het hoofdstuk Datagebruik voor (wetenschappelijk) onderzoek getoond hoe vaak en door wie gegevensaanvragen worden gedaan voor de Perined-data en tot welke publicaties dat heeft geleid in 2022.

De verminderde aanlevering betekent ook dat het document “Kerncijfers 2022” nog niet gepubliceerd kan worden en dat peristat.nl voorlopig niet wordt geüpdatet. Als het lukt om alsnog 2022-data binnen te krijgen, zullen beide in april 2024 verschijnen.

Jaarrapportage 2022

Kerncijfers 2021

Perinatale zorg in Nederland anno 2020

Kerncijfers 2020

Jaarboek Zorg in Nederland 2019

Kerncijfers 2019

Jaarboek Zorg in Nederland 2018

Kerncijfers 2018

Jaarboek Zorg in Nederland 2017, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2016, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2015, tabellen zie hier

 

Jaren 2001-2014: klik hier