Peristat.nl

Perined publiceert regelmatig landelijke en regionale cijfers uit de perinatale registratie en audit. Zo publiceren wij elk jaar een Factsheet en een Jaarboek Zorg en worden cijfers uit de registratie beschikbaar gesteld via een tool: peristat.nl. Deze cijfers worden gebruikt om landelijke beleid te maken en in wetenschappelijke publicaties.