Peristat.nl

Gegevens uit de perinatale registratie worden getoond in een interactieve tool: www.peristat.nl. Deze tool toont landelijke perinatale gegevens en is voor iedereen beschikbaar. Je kunt met behulp van een keuzemenu gewenste tabellen maken en trends bekijken.