Geboortegewichtcurven

Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven

Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht.


De geboortegewichtcurven zijn gebaseerd op gegevens uit de Perinatale Registratie van Nederlandse pasgeborenen tussen 2000 en 2014. In tegenstelling tot de PRN(Perined)-curven uit 2008 zijn alle pasgeborenen met risicofactoren voor afwijkende foetale groei uitgesloten. Onder de uitgesloten records bevinden zich moeders met hypertensie, diabetes of overige gezondheidsproblemen, moeders met middelengebruik, zwangerschappen gecompliceerd door placenta-afwijkingen of intra-uteriene infecties, meerlingzwangerschappen en pasgeborenen met congenitale afwijkingen. Ook alle inleidingen en primaire keizersneden zijn uitgesloten. De resterende laag-risicopopulatie (n=1.629.776) vormde de basis voor de nieuwe curven, die beogen weer te geven wat het optimale geboortegewicht is voor de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht; vanwege verschillende risicoprofielen wordt in tegenstelling tot de eerdere PRN(Perined)-curven niet langer onderscheid gemaakt naar pariteit en Hindoestaanse achtergrond [1].

Deze geboortegewichtcurven vormen met ingang van heden de nieuwe standaard in de Nederlandse geboortezorg. We benadrukken dat deze curven geen groeicurven zijn, maar vastgestelde geboortegewichten van kinderen die bij de betreffende amenorroeduur geboren werden.

De curven zijn samengesteld door Liset Hoftiezer, begeleid door een werkgroep waaraan de volgende personen hebben bijgedragen (in alfabetische volgorde): Joyce Dijs-Elsinga, Jeroen van Dillen, Michel Hof, Marije Hogeveen, Chantal Hukkelhoven, Karline van de Kamp, Richard van Lingen, Alieke de Roon-Immerzeel, Rosalinde Snijders, Viki Verfaille, Ger de Winter en Koos Zwinderman. Het artikel waarin de ontwikkeling van de nieuwe geboortegewichtcurven wordt beschreven is nog in bewerking. In een eerder artikel is beschreven dat geboortegewichtcurven gebaseerd op een laag-risicopopulatie de opsporing van met foetale groeibeperking geassocieerde mortaliteit en morbiditeit kunnen verbeteren [2]. De resultaten uit deze studie vormden mede de aanleiding voor het vervangen van de Nederlandse geboortegewichtcurven.

Deze geboortegewichtcurven zijn ontwikkeld met financiële ondersteuning van het Innovatie- & wetenschapsfonds van Isala en Nutricia Early Life Nutrition. De financiële bijdrage betrof de onderzoekersplaats. Met de inhoud van het project is geen bemoeienis geweest.

Download hier de digitale versie van de geboortegewichtcurven. Dit is de standaardversie, met de percentielen P3, P5, P10, P50, P90, P95 en P97, per dag en per week, voor jongens en voor meisjes. Deze versie is ook te benaderen via een app, die u in de Apple Appstore en in de Google Play Store kunt downloaden onder de naam 'Perined'. Deze app is gebouwd door Glamorous Goat. Bezoek www.glamorousgoat.nl voor meer informatie.   

Naast de standaarversie is er ook een versie met alle percentielen, voor meisjes en voor jongens.

Tot slot is er nog een versie, inclusief een aantal statistische parameters (de zogenaamde LMST-versie), waaronder de standaarddeviatie. 

In tegenstelling tot vroeger zijn de geboortegewichtcurven niet meer op papier te verkrijgen.

Referentie:
[1] Hoftiezer, L. et al. American Journal of Obstetrics and Gynecology (2018) doi: 10.1016/j.ajog.2018.12.023
[2] Hoftiezer, L., Hukkelhoven, C.W.P.M., Hogeveen, M. et al. Eur J Pediatr (2016) 175: 1047-57. doi: 10.1007/s00431-016-2740-8