Continuïteit Perined-directie 2022-2024

18-mrt-2022

Vanaf 1 april aanstaande gaat Ger de Winter, directeur van Perined, korter werken, en wel twee dagen per week. Medio 2023 bereikt Ger de pensioengerechtigde leeftijd. Met Ger is afgesproken dat hij – totdat adequate opvolging van hem is geregeld – directeur van Perined blijft, waarbij dit in ieder geval tot medio 2024 het geval zal zijn. Vanaf komende eerste april wordt de directeur, Ger, bij diens taken ondersteund door een adjunct-directeur. Als adjunct-directeur is per die datum Sanne Koole aangesteld. Het Bestuur stelt in de loop van 2023 een procedure vast voor de opvolging van Ger, waarna deze procedure dat jaar in gang wordt gezet en deze opvolging medio 2024 gerealiseerd kan zijn.

Via audit, registratie en onderzoek levert Perined voor zorgverleners en hun cliënten, alsmede voor betrokken partijen als beroepsverenigingen, koepelorganisaties, College Perinatale Zorg en het Ministerie van VWS, een belangrijke bijdrage aan de monitoring en kwaliteitsbewaking van de Nederlandse geboortezorg. Mede door op bovenstaande wijze de continuïteit van de directiefunctie van Perined te borgen, beogen bestuur en directeur de rol van Perined in de perinatale PDCA-cyclus de komende jaren te consolideren en waar mogelijk te verstevigen.