Update 2021-cijfers

8-jul-2022

In maart van dit jaar werd duidelijk dat de 2021-cijfers nog niet compleet waren. Met name vanuit de eerstelijns verloskunde ontbraken de nodige records, dit vooral door vertraagde implementatie van een nieuwe aanlevermethodiek in de Verloskundige informatiesystemen. In de tussentijd zijn door de verschillende partijen binnen de geboortezorg de nodige acties uitgevoerd om adequate aanlevering alsnog te realiseren. KNOV, CPZ, Perined en Babyconnect hebben hiertoe ondersteund door VWS de handen ineengeslagen. Ondanks alle inspanningen van partijen en verloskundigenpraktijken ontbreken toch nog zo’n 20.000 2021-records. Dit is te veel om op dit moment over 2021 adequate cijfers te berekenen (zie afbeelding). De nieuwe aanlevermethodiek heeft ook gevolgen voor de verwerking van de gegevens door Perined en dit kost ook de nodige inspanningen. Dit betekent dat er op dit moment over 2021 geen indicatoren beschikbaar zijn gemaakt voor doorlevering aan Zorginstituut Nederland en dat nog niet alle 2021-cijfers op mijnPerined bruikbaar zijn voor spiegelinformatie. 

Hoe nu verder?

De inspanningen voor zowel complete aanlevering als correcte verwerking worden deze zomer onverminderd voorgezet. We streven ernaar om in september een beeld over de landelijke geboortezorg te kunnen geven en correcte spiegelinformatie te kunnen tonen op mijnPerined. Ook zal dan duidelijk zijn welke items mogelijk nog niet betrouwbaar zijn. Voor de middellange termijn worden ook acties ondernomen om te voorkomen dat een en ander zich weer voordoet. Met ondersteuning van VWS is een auditproces gestart over het gehele registratie- en aanlevertraject. Dit borgt de gezamenlijke verbeteraanpak van alle partijen zodat iedere partij de actiepunten die uit de audit voortkomen kan oppakken. Daarnaast wordt voor een goede aansturing van de gegevensuitwisselingsprocessen o.l.v. BabyConnect gewerkt aan de invulling van de ‘innovatie- en beheercyclus gegevensuitwisseling’ in afstemming met alle betrokken partijen en de softwareleveranciers.