Geboortecijfers 2021 beschikbaar !

12-dec-2022

Vanaf vandaag zijn de landelijke geboortezorgcijfers over het verslagjaar 2021 beschikbaar. De kerncijfers 2021 zijn in de vorm van een infographic weergegeven. De website Peristat.nl bevat meer cijfers. Peristat.nl is de openbaar toegankelijke tool voor perinatale cijfers in Nederland, geregistreerd door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Het bevat informatie over de moeder, de zwangerschap, bevalling en het kind.

De met de ‘kerncijfers’ en via peristat.nl gepresenteerde 2021-gegevens geven voor de perinatale zorg in 2021 het beeld dat nu beschikbaar is. De cijfers en trends worden sec gepresenteerd. Een toelichting op de cijfers heeft plaats gevonden tijdens het op 12 december gehouden webinar ‘Perined-cijfers over de geboortezorg’; hoe kan het beter?. Dit webinar kun je hier terugkijken.

Ondanks inspanningen van alle partijen is de 2021-dekking nog niet optimaal. Op dit moment geldt nog de volgende disclaimer: in 2021 kent de neonatale sterfte, en daarmee ook de perinatale sterfte, onderregistratie. Dit is veroorzaakt door aanleverproblemen vanuit de Verloskundige Informatiesystemen én het opschorten van de registratie door algemene kinderartsen.

Maandelijks verwerken we overigens de binnengekomen gegevens en koppelen die via kwaliteitsrapportages en mijnPerined aan de berichtgevers terug. Ook in 2023 zal daarom gewerkt blijven aan het compleet krijgen van de 2021-aanlevering.

Perined-gegevens zijn een belangrijke bouwsteen voor het kwaliteitsbeleid in de geboortezorg en vormen een basis voor verder onderzoek én de ontwikkeling van beleid. De registratie en de daaruit voortvloeiende rapportages konden alleen tot stand komen door de continue inspanningen van de zorgaanbieders in de perinatale keten.

Zijn er suggesties of vragen over de 2021-cijfers, laat het ons dan weten. Dit kan het beste via info@perined.nl.

 

Link naar infographic