Uitstel aanlevering zorginhoudelijke indicatoren over verslagjaar 2022

13-sep-2023

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met 5,7,8 en 9B aan te leveren over verslagjaar 2022.

Dit betekent dat deze indicatoren gelijktijdig met de indicatoren geboortezorg van verslagjaar 2023 kunnen worden aangeleverd via de gebruikelijke route van het OmniQ portaal van DHD.

Uiterste datum voor aanlevering in het OmniQ portaal is 14 april. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de aanlevering over 2022 door de verschillende partijen in de geboortezorg en we gaan ervan uit dat we in april voldoende betrouwbare indicatoren kunnen doorleveren over 2022.  

Voor de ziekenhuizen die hiervoor toestemming geven zal Perined de gegeven direct doorsturen naar DHD/OmniQ voor de Prefill.

Daarnaast nog  een inhoudelijke aandachtspunt:

  • De definitie van indicator 1 is gewijzigd tussen verslagjaar 2022 en 2023 (naar NICU-opnames). Dus het is mogelijk dat dit de oorzaak is als er andere percentages worden gepresenteerd  in 2022 en 2023.