Verplichte aanlevering klantpreferentievragenlijst door verloskundigenpraktijken – verslagjaar 2023

27-feb-2024

Onderstaand bericht gaat alleen over de klantpreferentievragenlijst; niet over de aanlevering van records uit het medisch dossier.

Verloskundigenpraktijken zijn jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN); de kwaliteitsindicatoren. Eén van deze kwaliteitsindicatoren is de klantpreferentie voor verloskundigenpraktijken (indicator 11). In dit bericht informeren wij u graag over de uitvraag van deze indicator.

De klantpreferentievragenlijst is een korte vragenlijst die gaat over de voorzieningen, zorgaanbod en bereikbaarheid van verloskundigenpraktijken zoals die aanwezig zijn op 1 maart 2024. Perined zal de uitvraag en aanlevering van deze indicator verzorgen. Op 1 maart 2024 ontvangen de organisatiebeheerders van de praktijken een e-mail vanuit Perined om de vragenlijst in te vullen. De verloskundigenpraktijken moeten uiterlijk 31 maart 2024 de vragenlijst hebben ingevuld en definitief hebben gemaakt (door gebruik te maken van de knop ‘Versturen’ aan het einde van de vragenlijst).

Let op: Heeft de organisatiebeheerder van uw praktijk op 1 maart 2024 geen e-mail vanuit Perined ontvangen? De mail is afkomstig van noreply@perined.nl en is mogelijk in de ongewenst/spam box terecht gekomen. Is dit niet het geval, dan zijn waarschijnlijk de praktijkgegevens bij Perined niet up-to-date. Stuur dan zelf een mail naar info@perined.nl.

De volledige set met indicatoren en de toelichting is te vinden op de website van Zorginzicht.