Afscheid Ger de Winter

24-apr-2024

Aan het slot van het Perined-congres werd stilgestaan bij het afscheid van Ger de Winter als directeur van Perined.
Ger: "Het was een ontroerend, hartverwarmend afscheid. Ik viel van de ene verassing in de andere: lieve speeches, grappige foto's, mooie anekdotes, leuke quiz, warme wensen en het koor waar ik deel van uitmaak, kwam zingen. In mijn afscheidswoordje gaf ik aan dat kwaliteitsverbetering van de zorg alleen samen kon en kan. Er is samen veel bereikt, maar ook samen nog veel te doen. Het was fijn om op congres én afscheid te zien dat betrokkenen én Perined er klaar voor zijn, er klaar voor staan. Goede dingen gebeuren niet vanzelf. Van dik hout zingt: alles wat in hoop verankerd ligt, is een speelbal van veranderend getij, en op de golven dansen wij. Dank, dat ik al die jaren met jullie heb mogen dansen. Het ga de geboortezorg, het ga jullie goed! Ik zal jullie missen!"