Perinatale kerncijfers toegevoegd aan waarstaatjegemeente.nl

8-jan-2019

Vanaf 2019 zijn via waarstaatjegemeente een aantal perinatale uitkomsten beschikbaar: geboortecijfer (CBS-gegevens), perinatale sterfte, vroeggeboorte en/of te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap en start zwangerschapsbegeleiding vóór 10 weken (Perined-gegevens). Hiermee is het voor alle gemeenten mogelijk om met ‘een druk op de knop’ inzicht te krijgen in de gezondheid en gezondheidsverschillen rond de geboorte en te vergelijken met regionale en landelijke gegevens. Dit biedt kansen voor een open gesprek over de gezamenlijke aanpak van deze achterstanden.

Met de link: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gezondheid