Zorginhoudelijke indicatoren

11-mrt-2019

Vóór 1 maart diende u de gegevens in te sturen over zorggevallen met een geboortedatum in 2018. Op basis hiervan zal Perined o.a. de landelijk verplichte indicatoren berekenen en via Perined Insight terugkoppelen. Deze indicatoren dienen vervolgens vóór 1 mei aan het ZorgInstituut (ZIN) aangeleverd te worden. 

Doorlevering 
Uw ziekenhuis is niet alleen voor aanlevering van de eigen indicatoren verantwoordelijk, maar ook voor aanlevering van het overgrote deel van de indicatoren van het VSV waar u deel van uitmaakt. Doorlevering van de landelijk verplichte indicatoren aan ZIN dient zoals gebruikelijk plaats te vinden via het OmniQ-portaal van DHD. Vorig jaar voerde Perined – met uw toestemming – de betreffende geboortezorgindicatoren rechtstreeks in OmniQ in, waarna u in het portaal uw akkoord aan kon geven. Anders dan vorig jaar hebben NVZ en NFU er dit jaar voor gekozen de cijfers niet rechtstreeks door Perined in het OmniQ portaal in te laten vullen.

Dit betekent dat uw ziekenhuis zelf de cijfers vanaf Perined Insight in het OmniQ portaal dient in te vullen. DHD heeft aangegeven dat indicatoren vóór 15 april in OmniQ ingevoerd en geautoriseerd dienen te worden, zodat DHD vervolgens voor doorgeleiding naar ZIN zorg kan dragen. De ziekenhuizen hebben hierover reeds afzonderlijk bericht ontvangen van DHD.

Na de aanleverdeadline voor data over 2018, zal Perined de gegevens verwerken. De definitieve cijfers zullen uiterlijk 8 april via Perined Insight beschikbaar zijn.