Peristat.nl – een tool voor perinatale cijfers in Nederland – beschikbaar!

28-jan-2020

Peristat.nl is een tool waarmee Perined de perinatale cijfers uit de Perined-databank op een laagdrempelige manier aan een breder publiek beschikbaar stelt.
Op www.peristat.nl kan iedereen met behulp van een keuzemenu tabellen met perinatale cijfers samenstellen. Deze tabellen kunnen gebruikt worden voor diverse doeleinden zoals gebruik in de spreekkamer, presentaties, publicaties en voor eigen gebruik.

De tool zal geregeld geüpdatet en uitgebreid worden met bijvoorbeeld meer items, meer jaren of meer selectiemogelijkheden en ook zal er continu gewerkt worden aan het gebruikersgemak.