Verplichte aanlevering ketenindicatoren voor verloskundigenpraktijken 2020

6-feb-2020


Verloskundigenpraktijken zijn jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN); de kwaliteitsindicatoren.

Wij informeren u graag over de uitvraag van de NPS en de uitvraag van de klantpreferentievragenlijst.

Achtergrond
Het Zorginstituut (ZiN) heeft in juni 2017 de Indicatorenset Integrale Geboortezorg vastgesteld. Deze ketenindicatorenset heeft als doel de kwaliteit van de geleverde zorg in de gehele geboortezorgketen te meten. De volledige set en de toelichting is te vinden op de website van Zorginzicht.

In totaal bevat de set 9 indicatoren:
• Zorginhoudelijke indicatoren (ketenindicatoren 1 tot en met 4), via de LVR-data
• Cliëntervaringen (ketenindicator 5), met NPS en ‘in-depth’-vragenlijst
• Klantpreferenties (ketenindicatoren 6 tot en met 9), waarvan verloskundigenpraktijken indicator 8 aanleveren.

Voor de zorginhoudelijke indicatoren en de cliëntervaringen geldt een uiterlijke aanleverdatum van 1 maart 2020. Voor de klantpreferentievragenlijsten geldt dat zorgverleners die kunnen invullen van 2 maart tot en met 1 april 2020.

Aanleveren van cliëntervaringen
Ketenindicator 5 is de Net Promotor Score (NPS), een enkele vraag over de cliënttevredenheid. Het is een VSV-indicator, wat betekent dat voor de uitvraag en aanlevering van deze indicator het VSV zelf verantwoordelijk is. Het ZiN heeft de ziekenhuizen aangewezen als aanleverende rechtspersoon in de regio. VSV's kunnen de aanlevering van de NPS via Perined regelen. Vanaf verslagjaar 2019 (lopend vanaf januari 2019) geldt dat Perined hiervoor een vergoeding vraagt. Meer informatie is te vinden via de website van Perined. Als VSV’s hebben besloten de uitvraag van de NPS via Perined te doen, moeten de resultaten uiterlijk 1 maart 2020 in de applicatie staan/bij Perined zijn aangeleverd.
Ter info: de multidisciplinaire CPZ-werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg heeft nog geen uitspraak gedaan ter vervanging van de NPS door een andere cliënttevredenheidsindicator. Dat betekent dat de NPS-uitvraag als verplichting blijft bestaan.

Naast de NPS moeten VSV's ook een 'in-depth'-vragenlijst (zoals de ReproQ, ICHOM of LadyX) aan hun cliënten voorleggen. De uitvraag van een 'in-depth'-vragenlijst is (nog) niet landelijk gestroomlijnd, de keus ligt bij het VSV.

Aanleveren van klantpreferenties (zorgaanbod)
Verloskundigenpraktijken leveren ook dit jaar weer de klantpreferentievragenlijst aan die voor hen van toepassing is, namelijk indicator 8: De indicator is een korte vragenlijst naar klantpreferenties (zorgaanbod) van verloskundigenpraktijken.

Perined zal de uitvraag en aanlevering van deze indicator verzorgen. Verloskundigenpraktijken krijgen vanaf 2 maart 2020 één maand de tijd om de vragenlijst in te vullen. De verloskundigenpraktijken ontvangen hiervoor op 2 maart 2020 een mail vanuit Perined met een link naar de vragenlijst. De verloskundigenpraktijken moeten uiterlijk 1 april 2020 de vragenlijst hebben ingevuld en definitief hebben gemaakt (door gebruik te maken van een knop aan het einde van de vragenlijst).

Halverwege februari zal het Zorginstituut alle verloskundigenpraktijken met een brief herinneren aan de verplichte aanlevering van indicator 8. Voor vragen over de uitvraag en aanlevering van de indicatoren kunt u terecht bij Perined: info@perined.nl.

Let op:
Heeft de praktijk op 2 maart 2020 nog geen link ontvangen? Waarschijnlijk zijn in dat geval de praktijkgegevens bij Perined niet up-to-date. Stuur dan zelf een mail naar info@perined.nl.