COVID -19 en zwangerschap

2-apr-2020

COVID 19 en zwangerschap

NethOSS is gestart met registratie van zwangere vrouwen met een bewezen COVID-19 infectie.

Per 1 maart 2020 is de NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis. We hebben de verloskundigen uit de eerste lijn ook gevraagd om casus via de contactpersonen te melden.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een positieve melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.

Tot nu toe gaat het melden van de casus heel goed en wordt het case report form snel ingevuld en teruggestuurd, waarvoor veel dank. Als feedback hebben we van een aantal contactpersonen gehoord dat het case report form behoorlijk lang is en het invullen ervan daardoor tijd vergt. We hopen dat wanneer we meer data hebben, we het case report form in kunnen korten zodat het minder werk is om in te vullen. Tot die tijd hopen we dat er toch tijd gevonden kan worden in deze drukke periode om het formulier in te vullen.

Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we achter op de informatie die via het RIVM beschikbaar is. Tot 29-3-2020 zijn in totaal 43 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 geeft een overzicht van het aantal meldingen per periode. Van de 43 meldingen, hebben we van 29 casus aanvullende informatie ontvangen.

Partus:

Van deze binnengekomen casus zijn 18 vrouwen nog zwanger en 11 vrouwen inmiddels bevallen. Twee van de elf vrouwen zijn bevallen middels sectio, beide vanwege niet vorderende baring. In drie casus werd een rectovaginale swab verricht en in twee casus ook een swab van het vruchtwater en placenta. In alle gevallen waren de resultaten negatief voor COVID-19.

Één vrouw is post-partum opgenomen met een bilaterale pneumonie en heeft vervolgens twee dagen geïntubeerd gelegen op de IC. De testen voor COVID-19 waren op dat moment negatief. Pas enkele weken later bleek een nieuw afgenomen test positief te zijn.

Zwangerschap:

Van de 18 nog zwangere vrouwen, zijn 16 vrouwen in thuisisolatie met milde klachten. Er worden geen aanwijzingen gezien voor vroeggeboorte en bij geen van de vrouwen diende corticosteroïden te worden gegeven. De meest voorkomende beschreven klachten zijn koorts (61%) en hoesten (67%)

Therapie:

In acht casus is gestart met antibiotica. Er is geen behandeling met antivirale middelen of andere medicijnen als hydroxychloroquine gestart. Van de 18 zwangere vrouwen is bij 3 vrouwen beschreven dat zij opgenomen (hebben gelegen) op de afdeling obstetrie en zuurstof hebben ontvangen middels een O2 masker. In ten minste één1 casus is deze therapie inmiddels weer gestopt.

Neonataal:

Geen van de neonaten werd positief getest op COVID-19. Eén pasgeborene werd opgenomen op de afdeling neonatologie. Bij deze casus was tevens sprake van prematuriteit. Zeven neonaten kregen borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Maandag 6 april volgt een nieuwe vragenlijst voor casus tussen 29-5 april.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl

Overige informatieve websites:
www.rivm.nl
https://www.nvog.nl/actueel/perinatologische-zorg-in-tijden-van-covid-19/
https://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/788-1/coronavirus/hoofdstuk/1357/coronavirus

Grafiek - zie bijlage.