COVID -19 en zwangerschap

20-mrt-2020

COVID 19 en zwangerschap

NethOSS is gestart met registratie van Zwangere vrouwen met een bewezen COVID-19 infectie.

Er is sprake van een wereldwijde uitbraak van COVID-19 infectie (SARS-CoV-2 virus) sinds december 2019. Het aantal infecties in Nederland loopt snel op, waarvoor al veel maatregelen zijn genomen. Ten aanzien van het meest actuele beleid voor zwangeren: zie de websites van RIVM/NVOG/KNOV.*

De gevolgen van een infectie met COVID-19 tijdens de zwangerschap zijn nog grotendeels onbekend. Vooralsnog, op basis van de beperkte gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een infectie met COVID-19 bij een zwangere vrouw niet anders te verlopen dan bij niet-zwangeren. Er lijkt geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Mogelijk is er iets vaker sprake van vroeggeboorte en cortonenpathologie tijdens de partus.

Uit eerdere coronavirusepidemieën als SARS-CoV en MERS-CoV is bekend dat zwangere vrouwen een risicogroep vormden met betrekking tot respiratoire problemen. Wij weten niet of dit bij het SARS-CoV-2 virus het geval is.

Er is dus een sterke behoefte aan kennis over het verloop van COVID-19 bij zwangeren en kraamvrouwen evenals het effect hiervan op de neonaten van moeders met COVID-19. Hiervoor is een registratie opgezet die op internationaal niveau zal verlopen door gebruik te maken van het International Network of Obstetric Survey Systems (INOSS). In Nederland is dit Netherlands Obstetric Surveillance System (NethOSS). NethOSS registreert onder de paraplu van Perined.

Omdat de beroepsgroepen, NVOG, KNOV, RIVM en de maatschappij in volle breedte belang hechten aan het verzamelen van data over zwangerschap en infectie met COVID-19 vragen wij zorgverleners alle zwangeren met een infectie met COVID-19 in thuisisolatie of opgenomen in een ziekenhuis, te melden via NethOSS.

De ziekenhuizen kunnen registreren via de gebruikelijke route (verloskundigen en huisartsen kunnen hier ook gebruik van maken); de aangestelde NethOSS contactpersonen ontvangen beveiligde registratiemails (bij vragen: info@nethoss-perined.nl ).

In ieder Nederlands ziekenhuis is een contactpersoon van de NethOSS bij wie u casus kunt melden. We zouden willen vragen of u vanaf 1 maart 2020 de volgende casus bij de contactpersoon in uw ziekenhuis wil melden:

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl.

Overige informatieve websites:
www.rivm.nl
https://www.nvog.nl/actueel/perinatologische-zorg-in-tijden-van-covid-19/
https://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/788-1/coronavirus/hoofdstuk/1357/coronavirus