Update: Aanleveren van verplichte klantpreferenties verloskundigenpraktijken

26-mrt-2020

Ook dit jaar moeten de verloskundigenpraktijken de klantpreferentievragenlijst die voor hen van toepassing is (indicator 8) weer invullen. Dit is een korte vragenlijst over de voorzieningen, zorgaanbod en bereikbaarheid van de verloskundigenpraktijk. Perined zal de uitvraag en aanlevering van deze indicator verzorgen. Verloskundigenpraktijken hebben op 2 maart 2020 een mail ontvangen met een link naar de vragenlijst. Oorspronkelijk moest de vragenlijst uiterlijk 1 april 2020 zijn ingevuld en definitief zijn gemaakt, maar vanwege het coronavirus is deze deadline een maand uitgesteld.


De praktijken moeten nu uiterlijk 1 mei 2020 de vragenlijst hebben ingevuld en definitief hebben gemaakt. Het definitief maken van de ingevulde vragenlijst kan door het klikken op de knop ‘Versturen’ aan het einde van de vragenlijst. Perined zal er vervolgens voor zorgen dat de resultaten van de succesvol ingevulde vragenlijsten naar het Zorginstituut worden gestuurd. Hiermee voldoet de praktijk aan de aanleverplicht.

Let op: Heeft de praktijk nog geen mail met een link naar de vragenlijst ontvangen? De mail is afkomstig van noreply@perined.nl en is mogelijk in de ongewenst/spam box terecht gekomen. Is dit niet het geval, dan zijn waarschijnlijk de praktijkgegevens bij Perined niet up-to-date. Stuur dan zelf een mail naar info@perined.nl.