Nieuwe Perined Insight verschenen met gegevens over 2019, inclusief de nu landelijk aan te leveren indicatoren

26-mrt-2020

In de eerste plaats sterkte met en dank voor de zorg in deze bijzondere tijden!

Verder zijn dankzij uw inzet en die van de andere betrokkenen de gegevens uit LVR1 en LVR2 over verslagjaar 2019 verwerkt. Ook de gegevens van de LNR over de eerste drie kwartalen van 2019 worden gepresenteerd. De resultaten zijn nu in te zien via Perined Insight.

Aanlevering indicatoren
De ziekenhuizen zijn naast het landelijk aanleveren aan Zorginstituut Nederland (ZiN) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van de eigen indicatoren verantwoordelijk voor het aanleveren aan ZiN en IGJ van het overgrote deel van de VSV-indicatoren uit de set ‘integrale geboortezorg’.
In eerste instantie wilde het Zorginstituut deze indicatoren reeds uiterlijk 1 mei ontvangen. Dit is recent verschoven naar 1 juni. Om dit te realiseren dienen de indicatoren uiterlijk 31 mei in OmniQ, het portal van DHD, ingevuld en geautoriseerd te worden, zodat deze vervolgens voor doorgeleiding naar het Zorginstituut en Inspectie zorg kan dragen.
Voorlopige indicatoren worden door DHD reeds eerder aan IGJ aangeleverd. Hiervoor is de aanleverdeadline bij OmniQ 14 april. De ziekenhuizen hebben hierover reeds afzonderlijk bericht ontvangen van DHD.

Kanttekening
Over verslagjaar 2019 is er vanuit de eerstelijns geboortezorg een kwart minder berichten aangeleverd dan over 2018. Dit heeft gevolgen voor sommige indicatoren. Omdat de onderrapportage niet gelijkmatig over het land verdeeld is, zal dit voor het ene Verloskundige Samenwerkingsverband (VSV) meer effect hebben dan voor het andere. Er zal met betrokken partijen, waaronder de beroepsverenigingen, nog afstemming plaatsvinden over de omvang en ernst van de gevolgen alsook over de interpretatie en duiding van de cijfers.

Hoe komt u bij uw indicatoren?

 • U kunt Insight bereiken via de startknop op de Perined-website: https://www.perined.nl/producten/perined-insight
 • Log – afhankelijk van uw achtergrond – in op de dataset "LVR1 1995-2019", "LVR2 1995-2019" of "LNR 1995-2019 Q3";
  - Voor een snellere beschikbaarheid zet een vinkje bij ‘beperkt tot laatste 10 jaar’
  - U moet zich éénmalig registreren met het drie/viercijferig nummer van uw praktijk én de praktijk-specifieke toegangscode die u heeft gekregen. Als u dat al eerder heeft gedaan, kunt u inloggen met uw zelfgekozen gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie. Heeft u uw praktijk-specifieke toegangscode niet (meer), mail naar onze provider, DT-Healthcare, via support.registraties@telekom-healthcare.com. Het telefoonnummer van de helpdesk is 030-65 69 777.
 • Kies uit het menu "Rapporten", dan de ingang "Indicatoren" en dan de ingang “Kwaliteitsindicatoren”
 • Voor de indicatoren uit de verschillende sets kiest u links het type: IGJ (Prak IGJ) en Integrale geboortezorg (VSV ZiN).
 • Klik op de knop "Maak … verslag" voor alle indicatoren van dat type in een overzicht
  - Het verslag wordt aangemaakt in een nieuw venster. Het kan zijn dat uw browser dit standaard blokkeert, zorg er dan voor dat pop-ups worden toegestaan
  - Voor de VSV ZiN indicatoren geldt dat u soms de teller (obs) en de noemer (casus) moet aanleveren en soms de percentielscore (P)
We hopen dat we met deze uitgave - evenals met vorige edities van Perined Insight - een bijdrage kunnen leveren aan de ondersteuning van de kwaliteitsverbetering in uw perinatale zorg. Mocht een en ander tot vragen of opmerkingen leiden, dan horen we dit uiteraard graag.
 
Om ons én uw jaarbestand zo goed mogelijk te maken, met up to date gegevens, verzoeken wij u ook naar de in Insight voor uw aanlevering aangegeven inconsistenties te kijken en waar gewenst vóór 1 juni verbeterde gegevens aan te leveren. Voor een bespreking van gegevens en indicatoren in VSV-verband zijn wij overigens altijd bereid om toelichting te komen geven. Zo leveren we samen een goed beeld van de Nederlandse geboortezorg.

Nogmaals: dank!