COVID 19 en zwangerschap

17-apr-2020

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangere vrouwen in Nederland. De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis. We hebben de verloskundigen uit de eerste lijn ook gevraagd om casus via de contactpersonen te melden.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.

Tot nu toe gaat het melden van de casus goed en wordt het case report form snel ingevuld en teruggestuurd, waarvoor veel dank!

Aangezien er via NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de informatie die via het RIVM beschikbaar is. Tot 12-4-2020 zijn in totaal 107 meldingen gedaan van zwangere vrouwen met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en grafiek 2 geven een overzicht van het aantal meldingen per week. In de afgelopen week zien we dat er aanzienlijk minder meldingen gedaan zijn. Dit is in lijn met de landelijke cijfers.

Van de 107 meldingen, hebben we van 91 casus korte aanvullende informatie ontvangen en van 50 casus uitgebreide aanvullende informatie.

Partus:

Van deze binnengekomen casus zijn 66 vrouwen nog zwanger en 25 vrouwen inmiddels bevallen. Er is geen sprake geweest van maternale of neonatale sterfte. Acht van de 25 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 5 van deze sectio’s gaat het om een primaire sectio. Van de 3 secundaire sectio’s was in één casus sprake van niet vorderende ontsluiting en in twee casus van verdenking foetale nood. Er is één casus gemeld waarbij sprake is geweest van vroeggeboorte en een andere casus van dreigende vroeggeboorte waarbij patiënte nog zwanger is. In totaal is bij vier vrouwen gestart met corticosteroïden in de zwangerschap. De bevalling werd bij 14 vrouwen ingeleid en 10 vrouwen kregen pijnstilling middels epidurale analgesie of remifentanil. In zes casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan na de bevalling door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In één van deze casus was de vaginale kweek positief voor COVID-19.

Zwangerschap:

Van de 66 nog zwangere vrouwen, zijn 52 vrouwen in thuisisolatie (geweest) met milde klachten. In totaal hebben 5 vrouwen opgenomen gelegen op de intensive care en één patiënte op de obstetrische ‘high care’. Deze vrouwen zijn inmiddels allemaal weer hersteld. Er zijn 36 patiënten opgenomen (geweest) op een obstetrische of interne afdeling in het ziekenhuis, hierin worden ook de vrouwen die peripartum zijn opgenomen meegerekend. De meest voorkomende beschreven klachten zijn koorts (65,3%) en hoesten (75,5%).

Therapie:

In 18 casus werd medicamenteuze therapie gestart. In 16 van deze casus is gestart met antibiotica. Er werd in twee casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel. In één casus werd tamiflu gestart en één keer remdesevir. In drie casus werd hydroxychloroquine voorgeschreven. Er is bij 11 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen middels een O2 masker, 1 patiënte is tijdelijk geïntubeerd geweest.

Neonataal:

Van de 25 pasgeborenen werden 6 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd positief getest op COVID-19. Veertien neonaten kregen borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Maandag 20 april volgt een nieuwe vragenlijst voor casus tussen 13 en 19 april. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl