COVID 19 en zwangerschap

8-mei-2020

COVID-19 Update 01-05-2020 

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangere vrouwen in Nederland. De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis. We hebben de verloskundigen uit de eerste lijn ook gevraagd om casus via de contactpersonen te melden.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.

Het melden van casus lijkt goed te verlopen en de case report forms worden ondanks de vele vragen vlot ingevuld en teruggestuurd door zowel de 1e als de 2e lijn. Heel veel dank voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft!

Aangezien er via NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de informatie die via het RIVM beschikbaar is. De afgelopen week is er geen link verzonden om casus te melden vanwege de overgang naar een nieuw datamanagement programma. De volgende link zult u 11 mei ontvangen en zal gaan over meldingen van de afgelopen twee weken dus tussen 4 en 10 mei. Er zijn wel een aantal meldingen handmatig binnengekomen en weer nieuwe case report forms ontvangen. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 07-5-2020 zijn in totaal 184 meldingen gedaan van zwangere vrouwen met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie. Het aantal meldingen van afgelopen week zal iets achterlopen op de werkelijkheid doordat de officiële link nog niet verstuurd is.

Van de 184 meldingen, hebben we van 150 casus korte aanvullende informatie ontvangen en van 91 casus uitgebreide aanvullende informatie.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 108 vrouwen nog zwanger en 41 vrouwen inmiddels bevallen. Er is geen sprake geweest van maternale of neonatale sterfte. Van de 108 nog zwangere vrouwen, zijn 87 vrouwen in thuisisolatie (geweest) met milde klachten. In totaal hebben 6 vrouwen opgenomen gelegen op de intensive care en één patiënte op de obstetrische ‘high care’. Er zijn 57 patiënten opgenomen (geweest) op een obstetrische of interne afdeling in het ziekenhuis, hierin worden ook de vrouwen die peripartum zijn opgenomen meegerekend. Bij 22 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren die passen bij een virale pneumonie. De meest voorkomende beschreven klachten zijn koorts (61,4%), hoesten (76,1%) en kortademigheid (42%).

Therapie:

In 24 casus werd medicamenteuze therapie gestart. In 22 van deze casus is gestart met antibiotica. Er werd in twee casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel. In één casus werd tamiflu gestart en één keer remdesevir. In 4 casus werd hydroxychloroquine voorgeschreven. Er is bij 18 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 14 een O2 masker gekregen en zijn 2 patiëntes geïntubeerd (geweest). In een aantal casus wordt beschreven dat een neusbril voldoende was. 

Partus:

16 van de 41 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 7 van deze sectio’s gaat het om een primaire sectio. Van de 7 secundaire sectio’s was in 5 casus sprake van niet vorderende ontsluiting of uitdrijving en in 2 casus van verdenking foetale nood. Er is 1 casus gemeld waarbij sprake is geweest van vroeggeboorte en 2 casus van dreigende vroeggeboorte waarbij beide patiënten nog zwanger zijn. In totaal is bij 5 vrouwen gestart met corticosteroïden in de zwangerschap. De bevalling werd bij 24 vrouwen ingeleid en 21 vrouwen kregen pijnstilling middels epidurale analgesie of remifentanil. In 8 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan na de bevalling door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In 1 van deze casus was de vaginale kweek positief voor COVID-19.

Neonataal:

Van de 42 pasgeborenen (er is in 1 casus sprake geweest van een gemellizwangerschap) werden 9 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd positief getest op COVID-19. 25 neonaten kregen borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Maandag 11 mei volgt een nieuwe vragenlijst voor casus tussen 4 en 10 mei. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl

Grafiek 1: Totaal aantal meldingen

Grafiek 2: Aantal meldingen per week 

Grafiek 3: Aantal meldingen per provincie