COVID 19 en zwangerschap

15-mei-2020

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangere vrouwen in Nederland. De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis. We hebben de verloskundigen uit de eerste lijn ook gevraagd om casus via de contactpersonen te melden.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.

Het melden van casus lijkt goed te verlopen en de case report forms worden ondanks de vele vragen vlot ingevuld en teruggestuurd door zowel de 1e als de 2e lijn. Heel veel dank voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft!

Aangezien er via NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de informatie die via het RIVM beschikbaar is. We zijn inmiddels over op het nieuwe datamanagement programma, dus iedere NethOSS contactpersoon kan weer wekelijks een link verwachten voor het registreren van de casus. De volgende link zult u 18 mei ontvangen en zal gaan over meldingen van de afgelopen week dus tussen 11 en 17 mei. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 14-5-2020 zijn in totaal 191 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie.

Van de 191 meldingen, hebben we van 156 casus korte aanvullende informatie ontvangen en van 112 casus uitgebreide aanvullende informatie.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 109 vrouwen nog zwanger en 47 vrouwen inmiddels bevallen. Er is één casus gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam en één casus van een mola zwangerschap. Er heeft geen maternale of neonatale sterfte plaatsgevonden. Van de 109 nog zwangere vrouwen, zijn 89 vrouwen in thuisisolatie (geweest) met milde klachten. In totaal hebben 6 vrouwen opgenomen gelegen op de intensive care en één patiënte op de obstetrische ‘high care’. Er is momenteel één zwangere vrouw die nog geïntubeerd op de intensive care ligt. Er zijn 62 patiënten opgenomen (geweest) op een obstetrische of interne afdeling in het ziekenhuis, hierin worden ook de vrouwen die peripartum zijn opgenomen meegerekend. Bij 24 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren die passen bij een virale pneumonie. De meest voorkomende beschreven klachten zijn koorts (57,8%), hoesten (69,7%) en kortademigheid (38,5%).

Therapie:

In 25 casus werd medicamenteuze therapie gestart. In 23 van deze casus is gestart met antibiotica. Er werd in twee casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel. In één casus werd tamiflu gestart en één keer remdesevir. In 5 casus werd hydroxychloroquine voorgeschreven. Er is bij 20 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 14 een O2 masker gekregen en zijn 2 patiëntes geïntubeerd (geweest). In een aantal casus wordt beschreven dat een neusbril voldoende was.

Partus:

Zestien van de 47 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 8 van deze sectio’s gaat het om een primaire sectio. Van de 7 secundaire sectio’s was in 5 casus sprake van niet vorderende ontsluiting of uitdrijving en in 2 casus van verdenking foetale nood. Van de overige casus is nog niet bij ons bekend om het om een primaire of secundaire sectio gaat. Er is één casus gemeld waarbij sprake is geweest van vroeggeboorte en twee casus van dreigende vroeggeboorte waarbij beide patiënten nog zwanger zijn. In totaal is bij vijf vrouwen gestart met corticosteroïden in de zwangerschap. De bevalling werd bij 27 vrouwen ingeleid en 23 vrouwen kregen pijnstilling middels epidurale analgesie of remifentanil. In 8 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan na de bevalling door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In één van deze casus was de vaginale kweek positief voor COVID-19.

Neonataal:

Van de 48 pasgeborenen (er is in één casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 9 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd positief getest op COVID-19. Eenendertig neonaten kregen borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Maandag 18 mei volgt een nieuwe vragenlijst voor casus tussen 11 en 17 mei. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl.

Grafiek 1: Totaal aantal meldingen

Grafiek 2: Aantal meldingen per week 

Grafiek 3: Aantal meldingen per provincie