COVID 19 en zwangerschap

5-jun-2020

COVID-19 Update 5-6-2020

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangere vrouwen in Nederland. De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis. We hebben de verloskundigen uit de eerste lijn ook gevraagd om casus via de contactpersonen te melden.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.

Het melden van casus lijkt goed te verlopen en de case report forms worden ondanks de vele vragen vlot ingevuld en teruggestuurd door zowel de 1e als de 2e lijn. Heel veel dank voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft!

Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de informatie die via het RIVM beschikbaar is. De volgende link voor het melden van casus zult u 8 juni ontvangen en zal gaan over meldingen van de afgelopen week dus tussen 1 en 7 juni. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 5-6-2020 zijn in totaal 223 meldingen gedaan van zwangere vrouwen met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie.

Van de 223 meldingen, hebben we van 210 casus korte aanvullende informatie ontvangen en van 170 casus uitgebreide aanvullende informatie.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 142 vrouwen nog zwanger. Er is helaas één casus gemeld waarbij er maternale sterfte heeft plaatsgevonden ten gevolge van covid-19. Deze patiënte werd drie dagen postpartum opgenomen met klachten en is uiteindelijk komen te overlijden als gevolg van pulmonale infectie met multipele longembolieën. Er heeft geen neonatale sterfte plaatsgevonden. Er zijn in totaal 133 vrouwen in thuisisolatie (geweest) met milde klachten, verder hebben 6 vrouwen opgenomen gelegen op de intensive care en 2 op de obstetrische ‘high care’. Er zijn 71 patiënten opgenomen (geweest) op een obstetrische of interne afdeling in het ziekenhuis, hierin worden ook de vrouwen die peripartum zijn opgenomen meegerekend. Bij 30 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren die passen bij een virale pneumonie. De meest voorkomende beschreven klachten zijn koorts (54,9%), hoesten (63,4%) en kortademigheid (36,6%).

Therapie:

In 37 casus werd medicamenteuze therapie gestart. In 33 van deze casus is gestart met antibiotica. Er werd in 3 casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel. In twee casus werd tamiflu gestart en één keer remdesevir. In 5 casus werd hydroxychloroquine voorgeschreven. Er is bij 24 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 18 een O2 masker gekregen en zijn 3 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan twee ook op de buik beademd zijn. In een aantal casus wordt beschreven dat een neusbril voldoende was.


Partus:

Van de 68 vrouwen die niet meer zwanger zijn, zijn er 66 bevallen en is er één casus gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam en één casus van een mola zwangerschap. Vijfentwintig van de 66 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 11 van deze sectio’s gaat het om een primaire sectio. Van de 12 secundaire sectio’s was in 7 casus sprake van niet vorderende ontsluiting of uitdrijving en in 4 casus van verdenking foetale nood. Van de overige  sectio’s is nog niet duidelijk of deze primair of secundair waren of wat de indicatie was. Er zijn 7 casus gemeld waarbij sprake is geweest van vroeggeboorte (4 casus met een termijn <36 weken en 3 >36 weken), en twee casus van dreigende vroeggeboorte waarbij beide patiënten nog zwanger zijn. In totaal is bij 8 vrouwen gestart met corticosteroïden in de zwangerschap. De bevalling werd bij 39 vrouwen ingeleid en 35 vrouwen kregen pijnstilling middels epidurale analgesie (21 vrouwen),  remifentanil (13 vrouwen) of een combinatie (1 vrouw). In 14 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan na de bevalling door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In één van deze casus was de vaginale kweek positief voor COVID-19.

Neonataal:

Van de 69 pasgeborenen (er is in drie casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 19 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd positief getest op COVID-19. Achtenveertig neonaten kregen borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Maandag 8 juni volgt een nieuwe vragenlijst voor casus tussen 1 en 7 juni. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl.