COVID 19 en zwangerschap

3-jul-2020

COVID-19 Update 3-7-2020

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangere vrouwen in Nederland. De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis. We hebben de verloskundigen uit de eerste lijn ook gevraagd om casus via de contactpersonen te melden.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.

Het melden van casus lijkt goed te verlopen en de case report forms worden ondanks de vele vragen vlot ingevuld en teruggestuurd door zowel de 1e als de 2e lijn. Heel veel dank voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft!

Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de actuele situatie. De volgende link voor het melden van casus zult u 6 juli ontvangen en zal gaan over meldingen van de afgelopen week dus tussen 29 juni en 5 juli. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 3-7-2020 zijn in totaal 255 meldingen gedaan van zwangere vrouwen met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie. De meldingen van de afgelopen vier weken bevatten ook de resultaten van bloedtesten naar positieve antistoffen, waarbij zwangeren al eerder klachten hadden.

Van de 255 meldingen, hebben we van 238 casus korte aanvullende informatie ontvangen en van 202 casus uitgebreide aanvullende informatie.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 150 vrouwen nog zwanger. Er is helaas één casus gemeld waarbij er maternale sterfte heeft plaatsgevonden ten gevolge van covid-19. Er heeft geen neonatale sterfte plaatsgevonden. Er zijn in totaal 163 vrouwen in thuisisolatie (geweest) met milde klachten, verder hebben 5 vrouwen opgenomen gelegen op de intensive care en 7 op de obstetrische ‘high care’. Er zijn 99 patiënten opgenomen (geweest) op een obstetrische of interne afdeling in het ziekenhuis. Daarvan hebben 50 antepartum opgenomen gelegen, 76 tijdens de bevalling en 11 postpartum.  Bij 31 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren die passen bij een virale pneumonie. De meest voorkomende beschreven klachten zijn hoesten (45,3%), koorts (38,4) en kortademigheid (26,0%). Het percentage vrouwen met koorts lijkt hierbij af te nemen, dit kan mogelijk verklaard worden vanwege de versoepelde testmogelijkheden.

Therapie:

In 39 casus werd medicamenteuze therapie gestart. In 34 van deze casus is gestart met antibiotica. Er werd in 3 casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel. In twee casus werd tamiflu gestart en één keer remdesevir. Er is bij 27 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 20 een O2 masker gekregen en zijn 3 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan twee ook op de buik beademd zijn. In een aantal casus wordt beschreven dat een neusbril voldoende was.


Partus:

Van de 90 vrouwen die niet meer zwanger zijn, is van 81 vrouwen aanvullende informatie bekend. Er is hierbij één casus gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam voor 12 weken, één late miskraam bij 14 weken en één casus van een mola zwangerschap. Achtentwintig van de overige 78 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 10 van deze sectio’s gaat het om een primaire sectio. Van de 16 secundaire sectio’s was in 7 casus sprake van niet vorderende ontsluiting of uitdrijving en in 5 casus van verdenking foetale nood. Van de overige sectio’s is nog niet duidelijk of deze primair of secundair waren of wat de indicatie was. Er zijn 12 casus gemeld waarbij sprake is geweest van vroeggeboorte (6 casus met een termijn 36 weken), en 9 casus van dreigende vroeggeboorte waarbij 4 vrouwen nog zwanger zijn. In totaal is bij 8 vrouwen gestart met corticosteroïden in de zwangerschap. De bevalling werd bij 42 vrouwen ingeleid en 41 vrouwen kregen durante partu pijnstilling middels epidurale analgesie (22 vrouwen), remifentanil (15 vrouwen) of een combinatie (4 vrouwen). In 25 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In één van deze casus was de vaginale kweek positief voor COVID-19.

Neonataal:

Van de 81 pasgeborenen (er is in drie casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 20 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd positief getest op COVID-19. Bij 54 neonaten werd gestart met borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Maandag 6 juli volgt een nieuwe vragenlijst voor casus tussen 29 juni en 5 juli. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl.