Aanpakken van verbeterpunten uit de perinatale audit

27-jul-2020

Verbeterpunten uit de perinatale audit


Door de Covid-19 pandemie zijn sinds half maart alle perinatale audits afgelast. Perinatale audits zoals we die in de afgelopen jaren gekend hebben, met grote aantallen deelnemers, moeten we voorlopig vergeten. De periode die nu voor ons ligt waarin geen perinatale audits plaats kunnen vinden in de oorspronkelijke opzet, biedt kansen voor lokale teams om kennis op te doen en zich te bekwamen in het inzicht krijgen in verbeterpunten die zijn geformuleerd tijdens auditbijeenkomsten en die geregistreerd staan in de perinatale auditdatabase (PAA).
Er staan veel verbeterpunten in de PAA die niet concreet genoeg geformuleerd zijn en daardoor niet goed gecategoriseerd worden. Veel verbeterpunten in de PAA zouden anders beschreven kunnen worden waardoor ze eenvoudiger omgezet kunnen worden in verbeteracties. Verbeterpunten in de huidige vorm leiden vaak tot noodzaak voor herziening van het verbeterpunt, afkeuring of onbruikbaar terwijl de kern van het verbeterpunt vaak een realistisch punt is.
Dit leidt er ook toe dat verbeteracties vaak niet uit de verf komen of dat er een niet passende verbeteractie wordt ingezet om het verbeterpunt op te pakken. Dat is jammer want daarmee gaat kennis om de zorg te verbeteren, wat uiteindelijk een kernpunt van de audit is, verloren. Daarom en gezien het ontbreken van fysieke auditbijeenkomsten, wil Perined een andere invulling geven aan de zogenoemde auditloze periode.
Wat kunt u doen?
U gaat met leden uit het perinatale auditteam nog eens goed kijken naar de verbeterpunten die uit de perinatale audits zijn gekomen in de afgelopen periode van 2017 -2019. Er staan veel verbeterpunten in de PAA die niet goed geformuleerd en niet goed gecategoriseerd worden. Veel verbeterpunten in de PAA zouden anders beschreven kunnen worden waardoor ze eenvoudiger omgezet kunnen worden in verbeteracties. Verbeterpunten in de huidige vorm leiden vaak tot noodzaak voor herziening van het verbeterpunt, afkeuring of onbruikbaar terwijl de kern van het verbeterpunt vaak een realistisch punt is.
Om u te ondersteunen in het aanpakken van die verbeterpunten kunt u kiezen uit meerdere opties:

1. Verbeterpunten punten aanpakken met een online training in de ACTionmethodiek
De ACTionmethodiek leidt u door een veranderingstraject. Het is een implementatiemethodiek waarin u inzicht krijgt in de achterliggende zaken van een verandering, door daar beter op te focussen is de verandering die wordt voorgestaan beter onderbouwd en daardoor beter te implementeren. Ervaring hiermee leert dat dit leidt tot een verbetering in de formulering van verbeterpunten en het opstellen van verbeteracties. De ACTion methodiek geeft handvatten om dit te kunnen doen waardoor auditbijeenkomsten efficiënter worden en er meer verbeterpunten omgezet worden in passende verbeteracties. Deze kennis neemt u mee wanneer de perinatale audit weer opgestart wordt wat kan leiden tot ‘beter geformuleerde verbeterpunten’ en meer passende implementatie van verbeteracties. In de online training gaan auditteamleden aan de slag met hun eigen verbeterpunten van casus die besproken zijn binnen de thema’s 2017-2019. Dit mogen nog openstaande verbeterpunten zijn maar ook reeds afgesloten verbeterpunten waarmee geoefend kan worden en onderzocht kan worden of de ingezette verbeteractie volgens de ACTionmethodiek de juiste verbeteractie is geweest.
U doet deze onlinetraining onder begeleiding van de trainers Wineke Bremmer en Andrea Drost. De werk belasting van deze training is ongeveer 8 uur en u doet het samen met het liefst minimaal twee andere leden uit uw auditteam zodat u samen kunt werken aan minimaal één verbeterpunt. De training is kosteloos en u kunt ieder moment starten in de maad september 2020.
Het wordt wel aangeraden om de training uit te spreiden over meerdere dagen.


2. Verbeterpunten aanpakken zonder online training
Als u besluit om de online training niet te volgen (het is niet verplicht, maar het wordt aangeboden als een kans) dan krijgt u als team een mail met uitleg over hoe u met verbeterpunten aan de slag kunt gaan, zodat u handvatten krijgt om uw verbeterpunten te herformuleren en zo een betere verbeteractie kunt inzetten.
De auditteamleden gaan met verbeterpunten en de Perinatale audit assistent aan de slag gaan. Door aandacht te besteden aan het invullen van de auditwizard en aandacht voor het format van verbeterpunten, krijgen auditteamleden meer inzicht in hun verbeterpunten. Door vanuit Perined ook meer inzicht te geven in de achtergronden van deze categorisatie en samen te kijken naar het formuleren van verbeterpunten, ontstaan kansen om meer passende verbeteracties in te zetten. Perined zal zich inzetten voor het optimaliseren van de dataset zodat de onduidelijkheden eruit verdwijnen.


N.B. De auditteams die meedoen aan het ACTion2 project zijn uitgesloten van de online training, zij worden begeleid door het ACTion2 project.

Vanaf september 2020 gaan we starten met online training van de aanpak van verbeterpunten.
Het is het beste als u met tenminste 3 leden van uw auditteam meedoet aan de training
U kunt zich hiervoor aanmelden voor 1 sept a.s. bij Wineke Bremmer. wbremmer@perined.nl
Onder vermelding van: naam, functie, BIG-nummer en voor welk auditteam