Kerncijfers 2019 Geboortezorg in Nederland verschenen

7-dec-2020

In de Perinatale Registratie leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en neonatologen hun gegevens over geboortezorg vast. De nu verschenen infographic ‘Geboortezorg in Nederland 2019’ bevat de kerncijfers over verslagjaar 2019, afgezet tegen die over 2018. Dww infographic is – samen met een RIVM-rapport over trends in de Nederlandse geboortezorg – als bijlage gevoegd bij een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Dit ter voorbereiding op een Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte, dat op 10 december a.s. gepland is.

Bij Perined wordt intussen nog hard gewerkt aan het Jaarboek 2019. Dit Jaarboek met meer gedetailleerde cijfers over 2019 zal 14 december openbaar worden gemaakt. Op dat moment zullen tevens de 2019-Perined-cijfers via peristat.nl voor gebruik beschikbaar zijn en kan desgewenst Perined benaderd worden voor een toelichting op de cijfers.