Indicatorenrapport 2020 voor ziekenhuizen

29-mrt-2021

Vanaf heden is op mijnPerined voor elk ziekenhuis en elk VSV het Indicatorenrapport 2020 beschikbaar.
Dit rapport toont de scores van de indicatoren uit de indicatorenset Integrale Geboortezorg en de IGJ Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020, zoals ze door de ziekenhuizen aangeleverd dienen te worden in het OmniQ-portal van DHD.
Gebruik dit rapport om uiterlijk 15 april de scores over te nemen in het OmniQ-portal. DHD zorgt vervolgens voor doorgeleiding naar het Zorginstituut en de IGJ.

De indicatoren uit de set Integrale Geboortezorg zijn op VSV-niveau, de IGJ-indicatoren zijn op ziekenhuisniveau. In het rapport zijn alle gegevens meegenomen die aangeleverd zijn aan Perined vóór 3 maart 2021. De scores zijn berekend over de meetperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020 op basis van de geboortedatum van het kind. Voor Indicator 1 - Opname o.v.v. kinderarts geldt een aangepaste meetperiode met geboortedatums van 1-10-2019 t/m 30-9-2020. 

 

Heeft u geen toegang tot mijnPerined? Stuur dan een mail naar info@perined.nl