Grote stijging in aantallen en op naar kwaliteit en compleetheid

7-mrt-2022

De afgelopen weken hebben alle betrokkenen enorm hard gewerkt om de aanlevering richting Perined te realiseren vóór 7 maart. Dit was voor sommige softwaresystemen en vervolgens voor de zorgverleners een enorme uitdaging. Op 7 februari was bijvoorbeeld slechts 22% van het verwachte aantal records voor de 1e lijn aangeleverd. In bovenstaande figuur is te zien dat er een echte eindsprint heeft plaatsgevonden. Door de grote inzet van alle betrokkenen hebben we nu bijna 91% van de 1e lijngegevens ontvangen. Veel dank voor alle zorgverleners die in een kort tijdsbestek hun gegevens hebben aangeleverd.

Nu deze deadline voorbij is gaat Perined allereerst de indicatoren berekenen, het indicatorenrapport 2021 opleveren en de kwaliteit van de indicatoren onderzoeken.

Kwaliteit en compleetheid

Daarna richten we ons op de kwaliteit én compleetheid van de data. We onderzoeken de binnengekomen meldingen van zorgverleners en doen onze eigen kwaliteitscontroles. Vervolgens gaan we samen met de beroepsverenigingen, Babyconnect en de softwareleveranciers de werkinstructies verbeteren en aanleverissues oplossen.

6 juni deadline voor het landelijk beeld

Het uiteindelijke doel is om voor 6 juni over alle zorggevallen kwalitatief goede gegevens binnen te hebben, zodat Perined landelijke cijfers over de geboortezorg kan presenteren en hierop beleid gemaakt kan worden.

Voor vragen over de aanlevering kun je op deze pagina terecht.