Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

26-nov-2018

EURO-PERISTAT 2018 over cijfers uit 2015


Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

Europese vergelijking van de perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) geeft Nederland een stevige positie in de middenmoot. Dit blijkt uit het vierde EURO-PERISTAT 2018 onderzoek naar de perinatale gezondheid (gezondheid van moeder en kind rond de geboorte) in diverse Europese landen en regio’s in 2015.
Het onderzoek werd in Europees verband uitgevoerd door Inserm (Frankrijk). De Nederlandse cijfers zijn voornamelijk afkomstig van Perined. Voor Nederland zijn inmiddels tot en met 2017 cijfers beschikbaar. De vele jaren geconstateerde daling van perinatale sterfte vlakt af.

EURO-PERISTAT 2018-rapport: perinatale sterfte
In EURO-PERISTAT worden perinatale gegevens bijeengebracht van kinderen die na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer worden geboren. Belangrijk punt in de rapporten is de perinatale sterfte in de verschillende Europese landen. Deze sterfte bestaat uit de foetale sterfte (sterfte vóór de geboorte) plus de neonatale sterfte (sterfte na de geboorte). Volgens EURO-PERISTAT zijn deze internationale cijfers het beste te vergelijken als gekeken wordt naar de foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschapsduur en de neonatale sterfte vanaf 24 weken (24/28 weken). Met deze grenzen worden verschillen in registratie en beleid tussen de landen gecompenseerd. Zo wordt foetale sterfte onder de 28 weken in sommige landen niet geregistreerd, zijn in Nederland ook zwangerschapsafbrekingen tot 24 weken in de cijfers opgenomen en zijn er verschillen in actieve behandeling bij extreme vroeggeboorte onder de 24 weken.

Dowload het gehele bericht