Dataverwerking

Dit artikel is gepubliceerd door Perined vanuit het Jaarboek Zorg 2019 en kan geciteerd worden als:


Perined, Dataverwerking bij Perined: een nieuw proces, Utrecht 2020