Geboortegewichtcurven

Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven

Deze curven geven weer wat het optimale geboortegewicht is van kinderen geboren bij de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht.

De curven zijn gebaseerd op gegevens uit de Perinatale Registratie van Nederlandse pasgeborenen tussen 2000 en 2014. In tegenstelling tot de PRN(Perined)-curven uit 2008 zijn alle pasgeborenen met risicofactoren voor afwijkende foetale groei uitgesloten. Onder de uitgesloten records bevinden zich moeders met hypertensie, diabetes of overige gezondheidsproblemen, moeders met middelengebruik, zwangerschappen gecompliceerd door placenta-afwijkingen of intra-uteriene infecties, meerlingzwangerschappen en pasgeborenen met congenitale afwijkingen. Ook alle inleidingen en primaire keizersneden zijn uitgesloten. De resterende laag-risicopopulatie (n=1.629.776) vormde de basis voor de nieuwe curven, die beogen weer te geven wat het optimale geboortegewicht is voor de betreffende zwangerschapsduur. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht; vanwege verschillende risicoprofielen wordt in tegenstelling tot de eerdere PRN/Perined-curven niet langer onderscheid gemaakt naar pariteit en Hindoestaanse achtergrond.

De curven zijn samengesteld door Liset Hoftiezer, begeleid door een werkgroep waaraan de volgende personen hebben bijgedragen (in alfabetische volgorde): Joyce Dijs-Elsinga, Jeroen van Dillen, Michel Hof, Marije Hogeveen, Chantal Hukkelhoven, Karline van de Kamp, Richard van Lingen, Alieke de Roon-Immerzeel, Rosalinde Snijders, Viki Verfaille, Ger de Winter en Koos Zwinderman.

Deze geboortegewichtcurven zijn ontwikkeld met financiële ondersteuning van het ‘Innovatie- & wetenschapsfonds’ van Isala en Nutricia ‘early life nutrition’.

De app is te downloaden in de App- of Playstore onder de naam Perined.

Binnenkort komt er ook een Excel-file op de website beschikbaar.

De Perined (Hoftiezer) curven app is gebouwd door Glamorous Goat. Bezoek www.glamorousgoat.nl voor meer informatie.

© 2017 Perined