Geboortegewichtcurven

Geboortegewichtcurven

De geboortegewichtcurven, gecorrigeerd naar pariteit, sexe en etnische achtergrond, zijn met veel zorg samengesteld door de PRN-Werkgroep Referentiecurven. De geboortegewichten zijn ontleend aan de LVR1- en LVR2-data uit 2001. Zowel aan de wensen van gebruikers van percentielwaarden als aan die van voorstanders van SD-waarden is tegemoet gekomen. Tweelingzwangerschappen en zwangerschappen van minder dan 22 weken worden uitgesloten. Het betreft in totaal 176.093 geboorten. Omdat bij de bestudering van data uit verschillende etnische groepen is gebleken dat de geboortegewichten van kinderen van Hindoestaanse moeders aanzienlijk afweken, zijn aparte data gemaakt voor deze groep kinderen. Hiervoor werden naast de data uit 2001, ook die uit 2002 gebruikt: deze groep omvat een totaal van 3966 geboorten.

Let op: deze curves zijn geen groeicurves, maar geven de vastgestelde geboortegewichten van kinderen weer, die bij de betreffende amenorroeduur geboren werden.

Deze geboortegewichtcurven vormen de standaard in de Nederlandse geboortezorg.

De digitale versies zijn hier te downloaden. Op speciaal verzoek is het mogelijk de tabellen in Excel te ontvangen.

LET OP: HET BETREFT HIER GEBOORTEGEWICHTCURVEN!

Geplastificeerde curven

De curven, geplastificeerd en in handzaam formaat, worden veel gebruikt. Ze zijn per mail te bestellen: info@perined.nl onder vermelding van aantal en verzendadres. U krijgt de curven gratis toegestuurd.

Er is een App voor de curven!

De Perined curven zijn ook beschikbaar als iOS en Android App. Daarin is de mogelijkheid tot invoer van een aantal variabelen, die samen de plaats op de referentiecurve bepalen. De app laat op basis van deze ingevoerde variabelen zien op welke plaats in de referentiecurven het geboren kind ligt ten opzichte van vergelijkbare kinderen. Er kan gekozen worden voor weergave in een tabel of in een grafiek.

De app is geschikt voor iPhone, iPad en Androis telefoons en is gratis te downloaden uit de Appstore/Play Store.

De geboortegewichten zijn ontleend aan de LVR1 en LVR 2 data uit 2001. Wij benadrukken dat deze curven geen groeicurven zijn, maar vastgestelde geboortegewichten van kinderen die bij de betreffende amenorroeduur geboren werden.