AOI 5 - 2016 Beschikbaar

AOI-5 2016 beschikbaar

Enige maanden geleden is gemeld dat eind oktober de ziekenhuizen geacht worden de geboortezorg-ketenindicator AOI-5 (als onderdeel van de Spoedzorg-indicatorenset 2016) via een tussentijdse aanlevering aan OmniQ (van DHD) bij het Zorginstituut in te dienen.
Het betreft Spoedzorgindicator 29 ‘AOI-5 2016’ : Percentage bevallingen in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) waarbij één of meerdere van de gedefinieerde adverse outcomes optraden (AOI-5). De AOI-5 wordt door Perined berekend. Het is een ketenindicator en gaat over alle bevallingen in uw VSV (dus ook poliklinische en thuisbevallingen). Omdat daarvoor ook neonatologische/kindergeneeskundige (LNR-)gegevens nodig zijn, kon rapportage over 2016 pas deze tijd plaats vinden.
Vanaf 16 oktober 2017 is op basis van uw (her)aanleveringen LVR1, LVR2 en LNR de berekende AOI-5 2016 beschikbaar, samen met de gebruikelijke overzichten van uw gegevens over 2016, gespiegeld aan regionale en landelijke gegevens. In april 2017 kwam reeds een eerste overzicht over 2016 beschikbaar op basis van verloskundige/obstetrische (LVR1-/LVR2-)gegevens. Het nu verschenen Perined Insight over 2016 is tevens gebaseerd op LNR-gegevens.
Voor ziekenhuizen die daar mandaat voor gegeven hebben, is/wordt de AOI-5 indicator door Perined rechtstreeks aan OmniQ (van DHD) gezonden. Andere ziekenhuizen dienen de AOI-5 zelf via OmniQ aan te leveren. De AOI-5 dient in beide gevallen vóór 5 november in OmniQ geautoriseerd te worden, zodat deze vervolgens voor doorgeleiding naar het Zorginstituut zorg kan dragen. De ziekenhuizen hebben hierover reeds afzonderlijk bericht ontvangen van DHD.
Let op: in Perined Insight wordt een AOI-5 per ziekenhuis berekend. Perined draagt er zorg voor dat voor die VSV’s die meer ziekenhuizen bevatten, een gecombineerd cijfer beschikbaar wordt gesteld, c.q. aan OmniQ wordt aangeleverd.
Zoals gebruikelijk kunt u uw gegevens (met o.a. de AOI-5) bereiken via deze link op de Perined-website.
Omdat de AOI-5 door de ziekenhuizen moet worden aangeleverd, hieronder de manier hoe de ziekenhuizen het AOI-5-rapport kunnen maken. Nadat u bij ‘Insight’ ingelogd bent, is de instructie voor het maken van het AOI-5 rapport als volgt:
- log in op de dataset "LVR2 1995-2016";
- voor een snellere beschikbaarheid zet een vinkje bij ‘beperkt tot laatste 10 jaar’;
- kies uit het menu "Rapporten", dan de ingang "Indicatoren" en dan de ingang “Kwaliteitsindicatoren”;
- kies in het linker paneel Type “VSV:AOI”.
- bekijk de aantallen en percentages; geen verrassingen?; kies eventueel ‘Samen’ om de informatie over jaren te bundelen tot een trend grafiek.
- Probeer het grote vraagteken op de pagina voor meer informatie. Er zijn mogelijkheden voor diepere analyse.
- klik op de knop "Maak … verslag", het verslag wordt aangemaakt in een extra window (dat sommige browsers standaard blokkeren)
- selecteer alles in dit extra window (Ctrl+A), kopieer (Ctrl+C) en plak in Word (Ctrl+V).
Alle Perined Insight gebruikers kunnen op bovenstaande wijze soortgelijke rapporten maken. We hopen dat we met deze uitgave - evenals met vorige edities van Perined Insight - een bijdrage kunnen leveren aan de ondersteuning van de kwaliteitsverbetering in uw perinatale zorg. Mocht een en ander tot vragen of opmerkingen leiden, dan horen we dit uiteraard graag.