Trendrapportages

  • Perinatale Registratie Nederland, Grote Lijnen 1999-2012, zie hier
  • 10 jaar Perinatale Registratie Nederland, de grote lijnen 1999-2008, zie hier