Perinatale audit Jaarrapportages

Een nieuw thema: perinatale audit van a terme asfyxie in 2013 & 2014

In 2013 is na een succesvolle implementatie van perinatale audit in Nederland het thema van de audit veranderd. Een tweetal groepen casus wordt geaudit: de eerste groep bestaat uit alle kinderen, geboren na voldragen zwangerschappen (a terme; zwangerschapsduur ≥ 37 weken), die op een neonatale intensive care unit (NICU) worden opgenomen vanwege asfyxie. Zij zijn 4 weken na de geboorte nog in leven. De verandering van het auditthema vond plaats omdat bij de asfyxiecasus alle beroepsgroepen betrokken zijn en de casusvergelijkbare vragen oproepen. Hoe komt het dat een a terme kind zo’n slechte uitkomst heeft? Hoe verliepen de zwangerschap en de bevalling? En ook: welke substandaard factoren hangen samen met een dusdanig slechte start dat NICU-opname nodig is?

In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten van de audits van de asfyxiecasus bij a terme kinderen uit 2013 en 2014 gepresenteerd.

Perinatale audit van a terme sterfte in 2013 & 2014

De tweede groep die als thema in de audit worden behandeld betreft a terme sterftecasus, nog in leven bij de geboorte. Sterfte voor het begin van de bevalling (IUVD) is vervallen. De keuze voor uitsluitend durante partu (tijdens de baring) en post partum (na de geboorte) sterfte is gemaakt omdat bij deze casus andere aspecten van de zorg aan bod komen dan bij IUVD.

In deze factsheet zijn de belangrijkste resultaten van de audits van de a terme sterftecasus uit 2013 en 2014 opgenomen

Perinatale audit van Ć  terme asfyxie en sterfte: Opvallende verschillen (2013 & 2014)

In deze factsheet worden de uitkomsten van de perinatale audits over deze twee verschillende thema’s, van 2013 & 2014, met elkaar vergeleken.

A terme sterfte 2010-2012

Perinatale audit van à terme sterfte
Sinds 2010 evalueren zorgverleners gezamenlijk tijdens een perinatale audit elk sterfgeval van een voldragen baby. Het doel hiervan is om zo de zorg te verbeteren en, waar mogelijk, herhaling te voorkomen. Tussen 2010 en 2013 daalde de sterfte in deze groep met 11 procent. Het is aannemelijk dat de perinatale audit aan deze afname heeft bijgedragen.

Download het rapport: A terme sterfte 2010-2012. Perinatale audit: op koers.

Download de samenvatting van het rapport

Download de aanbevelingen uit het rapport

A terme sterfte 2011

A terme sterfte 2011. Perinatale Audit: de voortgang

De belangrijkste beroepsgroepen binnen de verloskundige zorg evalueerden door middel van perinatale audits hun eigen zorgverlening over 2011. Zo kwamen zij tot belangrijke conclusies en aanbevelingen over hoe het beter zou kunnen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Download het rapport: A terme sterfte 2011. Perinatale audit: de voortgang

Download de samenvatting van het rapport

Download de aanbevelingen uit het rapport

A terme sterfte 2010

A terme sterfte 2010: Eerste verkenningen

Het onderwerp voor de eerste landelijke perinatale audit was de 'a terme sterfte'. Het ging om alle doodgeboorte en sterfte gedurende de eerste vier levensweken van kinderen die geboren zijn na een zwangerschapsduur van meer dan 37 weken. Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, huisartsen en pathologen evalueerden tijdens perinatale audits van sterfte in 2010 deze zorg en kwamen tot belangrijke conclusies en aanbevelingen over hoe het binnen hun samenwerkingsverband beter kon.

Download het rapport: A terme sterfte 2010: De eerste verkenningen

Download de samenvatting van het rapport