Indicatoren

Indicatoren

Kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld om de prestaties van verschillende zorginstellingen te kunnen vergelijken. Het is als het ware een meetlat waarlangs alle zorginstellingen gelegd kunnen worden, om van elkaar te leren en de kwaliteit van de zorg inzichtelijk te maken.

Indicatoren via Perined in 2019
Over verslagjaar 2019 gelden er twee indicatorensets met indicatoren die via Perined aangeleverd of berekend worden, namelijk Integrale geboortezorg vanuit ZiN en Basisset Medisch Specialistische Zorg van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze indicatoren moeten jaarlijks verplicht worden aangeleverd. De indicatoren uit deze sets dienen op verschillende niveaus aangeleverd te worden (verloskundigenpraktijk, ziekenhuis, VSV), via verschillende routes. In onderstaande tabel staan de indicatoren die over 2019 door Perined berekend worden.

* Met dit nummer is de inhoud van de indicator terug te vinden in de indicatorendocumenten

Ziekenhuizen zorgen voor het invullen van deze indicatoren in het OmniQ-portal van Dutch Hospital Data (DHD), dat verantwoordelijk is voor de doorlevering naar ZiN en IGJ. Indicator 8 van Integrale geboortezorg over de klantpreferenties van de verloskundigenpraktijken kent een andere route. Perined heeft, in opdracht van de KNOV, deze vragen in een webapplicatie gebouwd en draagt zorg voor directe doorlevering aan ZiN.
De volledige transparantiekalender, met de andere indicatoren uit de sets, is te vinden op https://www.zorginzicht.nl/ondersteuning/transparantiekalender.

Zorginstituut Nederland publiceert de gegevens die op de transparantiekalender staan op hun openbare website. Voor 2018 geldt dit voor alle indicatoren uit de Integrale geboortezorg. De resultaten zijn terug te vinden op de website van Zorginzicht. Deze resultaten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het genereren van informatie voor de cliënt.

Ontwikkeling indicatoren
De verplicht aan te leveren, openbaar te maken indicatoren worden vastgesteld door de werkgroep ‘Indicatoren’ van het CPZ (College Perinatale Zorg). Daarin zijn de perinatale beroepsverenigingen (KNOV, LHV, NVK en NVOG), zorginstellingen, waaronder – voor de kraamzorg – BO Geboortezorg, patiënten en zorgverzekeraars vertegenwoordigd, ondersteund door Perined.

Voor het proces van het verwerken van de cijfers uit de Perined databank tot indicatoren door Perined is een dataprotocol beschikbaar.

 

Methodologie

De methodologie rondom het berekenen van de indicatoren wordt beschreven in het document: Methodologie Landelijke Kwaliteitsindicatoren