Home

Perined ondersteunt kwaliteitsverbetering in de geboortezorg: meten en bespreken

Perined-meeting 25 november

Op 25 november 2021 hield Perined een drietal digitale rondetafelgesprekken over de pijlers van Perined: audit, registratie en onderzoek.

Publicatie 'Perinatale zorg in Nederland anno 2020'

De cijfers laten geen grote veranderingen in de geboortezorg zien. De belangrijkste geboortezorgcijfers van 2020 zijn ongewijzigd tov eerdere jaren.

Nieuwe versie mijnPerined

Een jaar na de lancering van mijnPerined is deze zomer mijnPerined v2.0 gelanceerd met o.a. tabel- en trendweergaves en een visuele VSV-samenvatting.

Insight gestopt!

Perined Insight is vanaf heden niet meer bereikbaar. Besloten is om een software-update niet meer uit te voeren.

Auditbijeenkomsten van perinatale audit per sept'21

De perinatale audit kan fysiek of online plaatsvinden. Let op de landelijke en ziekenhuis gebonden richtlijnen voor bijeenkomsten.

COVID -19 en zwangerschap update

Tot 7-12-2021 zijn in totaal 9620 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie.