Bestuur

Samenstelling Bestuur Perined 

Joop Blaauw, voorzitter
Thomas van den Akker (namens NVOG)
René Kornelisse  (namens NVK)
Jan Kruithof, secretaris/penningmeester (namens LHV)
Ronald de Krijger (namens NVVP)
Sjaak Toet (namens KNOV)