Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het bestuur van Perined doet wat het moet doen. En dat het bestuur zich daarbij aan de wet houdt. Daarnaast moet de Raad de volgende zaken goedkeuren:

  • Het jaarplan
  • De begroting
  • De jaarrekening
  • Grote bestuursbesluiten, zoals een verandering in de structuur van de organisatie

Wie zitten er in de Raad van Toezicht?

  • Ronald Morshuis (namens LHV)
  • Peter Nikkels (namens NVVP)
  • Jan Nijhuis (namens NVOG)
  • Linda Rentes, vice-voorzitter (namens KNOV)
  • Willem de Vries, voorzitter (namens NVK)