Lopende onderzoeken en expertgroepen

Lopende onderzoeksprojecten

Gegevensaanvragen

Vanaf 2023 volgt hier een overzicht van de aanvragen. Dit overzicht zal regelmatig geüpdatet worden. 

Expertgroepen
Perined kent expertgroepen die onderzoek met Perined-data rond specifieke onderwerpen coördineren en uitvoeren. Op dit moment functioneren er twee groepen, rond de thema’s ‘sterfte’ en ‘asfyxie’.

De Expertgroep Sterfte richt zich op onderzoek naar perinatale sterfte in Nederland. Leden van de sterfte expertgroep zijn afkomstig uit Amsterdam UMC, Erasmus MC, Isalaklinieken, LUMC, Maastricht UMC, Màxima Medisch Centrum, Radboud UMC, UMCU en Perined. Meer informatie over het sterfte consortium is op te vragen bij prof. Dr. Jan Jaap Erwich (j.j.h.m.erwich@umcg.nl), prof. dr. Thomas van den Akker (T.h.van_den_akker@lumc.nl) of via info@perined.nl.

De Expertgroep Asfyxie is reeds gestart maar is nog op zoek naar 1-2 eerstelijnsverloskundigen. De expertgroep werkt nauw samen met onderzoekers van het AmsterdamUMC en het ErasmusMC die zich richten op asfyctische kinderen op een NICU afdeling. Meer informatie over de expertgroep Asfyxie is op te vragen via info@perined.nl.

PREPARE
PREPARE staat voor PREgnancy outcomues during a Pandemic Response (PREPARE) en heeft als subtitle ‘Unlocking lockdown’s silver lining’. Het onderzoek richt zich op het onderzoeken van oorzaken waardoor er tijdens de CORONA periode minder kinderen te vroeg geboren zijn. Om dit te kunnen onderzoeken is een onderzoeksconsortium opgericht met nauwe betrokkenheid van Perined. Hieronder een overzicht van de werkpakketten van de PREPARE studie.

Wilt u in contact komen met een van de projectleiders van de werkpakketten, dan kunt u dit aanvragen via Perined (info@perined.nl).

NethOSS commissie
NethOSS staat voor Netherlands Obstetric Surveillance System en registreert ernstige ziekten en complicaties in de zwangerschap en in het kraambed (maternale morbiditeit) en verzorgt daarvan een landelijke zorgevaluatie. Jaarlijks gekeken welke problematiek optreed tijdens zwangerschappen en worden thema's voor onderzoek toegevoegd aan het onderzoek door NethOSS. Naast het vaststellen van een incidentie van deze aandoeningen wordt gekeken naar mogelijke ontstaansfactoren en verschillen in de behandeling van deze ziektebeelden. NethOSS werkt internationaal samen met INOSS en UKOSS, instanties die in de Scandinavische landen en in het Verenigd Koninkrijk dezelfde registratie bijhouden. Meer informatie over NethOSS is op te vragen bij prof. Dr. K.W.M. Bloemenkamp, voorzitter NethOSS (k.w.m.bloemenkamp@umcutrecht.nl), dr. J. Zwart, secretaris NethOSS (j.zwart@deventerziekenhuis.nl) of via info@perined.nl

Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit
Ook de auditcommissie maternale sterfte en morbiditeit (AMSM) is sinds 2021 ondergebracht bij Perined. De commissie onderzoekt alle maternale sterfte in Nederland door het auditeren van de aangeboden casuïstiek. Melding van maternale sterfte geschiedt via de secretaris van de commissie, dr. Joost Zwart (j.zwart@deventerziekenhuis.nl)

Euro-Peristat
Perined neemt al jaren deel aan de Euro-Peristat onderzoeken. Doel van Euro-Peristat is het ontwikkelen van een hoog kwalitatief, innovatief en internationaal erkend Europees perinataal informatie systeem. Euro-Peristat wil data genereren en analyseren voor nationale, Europese en internationale stakeholders/ beleidsmakers die beslissingen nemen over gezondheid en de gezondheid van zwangere vrouwen en pasgeborenen. Euro-Peristat heeft reeds vele rapporten gepubliceerd over de Europese Perinatale Gezondheid.

Klik hier voor de publicaties. Klik op de jaren voor de specifieke Euro-Peristat rapportages uit 2008, 2013, 2018 en 2022.

Fluxus-project en promotieonderzoek
Tekst volgt z.s.m.

Promotieonderzoek sectiopercentage
Onderzoek naar de ontwikkelingen in het verloop van het sectio percentage over een langere periode. En daarnaast naar de mogelijkheden met betrekking tot verbetering van het sectio percentage, in navolging op de aangepaste WHO aanbevelingen. Linda Vis, medewerker van Perined, promoveert op dit onderzoek bij Amsterdam UMC, locatie AMC. Ook voor dit onderzoek worden alle regels van Perined rondom onderzoek opgevolgd.

Meer informatie over deze projecten is op te vragen via info@perined.nl