Onderzoekscommissie

Onderzoekscommissie

Voor de governance van de het onderzoek is een Onderzoekscommissie ingesteld. Deze Onderzoekscommissie beschouwt, evalueert en adviseert over het korte en lange termijn beleid ten aanzien van inhoud, vorm en organisatie van het onderzoek met Perined-gegevens. De Onderzoekscommissie brengt zonder last of ruggespraak gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Bestuur over de maatregelen die genomen moeten worden rond inhoud, vorm en organisatie van het onderzoek met Perined-gegevens.

De Onderzoekscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de zeven aan het Bestuur deelnemende beroeps-/branche-organisaties, uit experts vanuit – door het Bestuur aan te wijzen – onderzoeksgroepen die met Perined-gegevens werken, alsmede uit het Bestuurslid met de portefeuille onderzoek en bij onderzoek betrokken bureaumedewerkers. De directie woont de vergaderingen bij.

De Onderzoekscommissie komt minstens tweemaal per jaar bijeen. De werkwijze is sociocratisch, dat wil zeggen dat geen stemming plaats vindt. Waar sprake is van minderheidsstandpunten worden deze – naast het meerderheidsstandpunt – ter kennis van het Bestuur gebracht.