Publicaties

Rapportages

Deelgegevens over de 1e en de 2e lijns verloskunde zijn medio het jaar volgend op het registratiejaar beschikbaar. Deze deelgegevens worden gebruikt voor terugkoppeling naar de zorgverleners via Perined Insight.

Geanonimiseerde Perined data, gekoppeld of uit deelbestanden, worden onder andere gebruikt voor jaarrapportages.  Deze standaardrapportages, zoals de jaarboeken Zorg in Nederland, de  trendrapportages en factsheets zijn gebaseerd op gekoppelde gegevens over de gehele perinatale keten (incl. de kindergeneeskunde). Deze gekoppelde gegevens zijn aan het eind van het jaar volgend op het registratiejaar beschikbaar.

U vindt ze onder Publicaties

Voorzitterstraining

Training voorzitten
Het succes van perinatale audit hangt sterk af van de kundigheid van de voorzitter. Deze voorzitter is onafhankelijk en daarom niet afkomstig uit het VSV waar de audit is. De voorzitter van de audit stuurt de audit op het proces, niet op de inhoud. Dat is soms moeilijk voor inhoudsdeskundigen!


Voor wie is deze training bedoeld?
Het is de bedoeling dat er in een regio diverse voorzitters zijn, zodat het voorzitter van audits gerouleerd kan worden. Als u audits wilt voorzitten, bespreek dat dan in uw VSV en met uw regioteam.


Leerdoelen van de training
Om u op deze taak voor te bereiden, en te oefenen met het voorzitterschap, kunt u deelnemen aan een training. Tijdens deze training krijgt u de vaardigheden aangereikt om het voorzitten van audit onder de knie te krijgen.

Deze trainingen vinden op verzoek plaats, dit kan ook op locatie.

Minimaal aantal deelnemers: 6

VSV training in perinatale audit

Training van perinatale audit voor een VSV

In deze training bieden we ruimte om als VSV samen een proefcasus te oefenen. We starten de training eerst met een korte uitleg over de audit en de methodiek. Tijdens die casus stellen wij de manier van het elkaar bevragen centraal. Hoe kunnen wij elkaar aanspreken op ons handelen zodat de aangesprokene uitgenodigd wordt om te reageren zonder zich aangevallen te voelen.

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor  VSV's die zich verder willen bekwamenin het doen van een efficiente audit.

Leerdoelen
Na deze training zullen deelnemers in staat zijn:


De methodiek van de perinatale methodiek beter te gebruiken waardoor er een efficiënter beloop is van de perinatale audit.

Deze training wordt gegeven op aanvraag.