Publicaties

Rapportages

Deelgegevens over de 1e en de 2e lijns verloskunde zijn medio het jaar volgend op het registratiejaar beschikbaar. Deze deelgegevens worden gebruikt voor terugkoppeling naar de zorgverleners via Perined Insight.

Geanonimiseerde Perined data, gekoppeld of uit deelbestanden, worden onder andere gebruikt voor jaarrapportages.  Deze standaardrapportages, zoals de jaarboeken Zorg in Nederland, de  trendrapportages en factsheets zijn gebaseerd op gekoppelde gegevens over de gehele perinatale keten (incl. de kindergeneeskunde). Deze gekoppelde gegevens zijn aan het eind van het jaar volgend op het registratiejaar beschikbaar.

U vindt ze onder Publicaties