Onderzoek naar gebruiksvriendelijk mijnPerined

7-jul-2022

Tussen maart en juni heeft Elianne Jairth, bachelorstudent Medische Informatiekunde, de gebruiksvriendelijkheid van mijnPerined onderzocht.

Ze heeft een vragenlijst gestuurd naar ruim 1000 mogelijke gebruikers, waarvan 158 actieve gebruikers hebben gereageerd. Hoe zij mijnPerined ervaren en wat zij goed en minder goed vinden is te zien in onderstaande figuur.

We zijn blij dat mijnPerined wordt ervaren als een overzichtelijke tool voor benchmarking met een mooie lay-out. In september volgt een nieuwe versie van mijnPerined en dan zullen weer veel extra gebruikerswensen doorgevoerd worden.

Daarnaast zal Perined zich richten op scholing in het gebruik van mijnPerined, waarin o.a. de inlogprocedure en vele analysemogelijkheden aan bod komen. Dit zal in het najaar verder worden uitgewerkt.