Ageeth Rosman benoemd tot lector

24-nov-2019

Op 22 november jl. is Ageeth Rosman door het College van Bestuur van het Instituut voor Gezondheidszorg/Hogeschool Rotterdam benoemd tot lector met als lectoraatsthema ‘Registratie en audit’. In het bijzonder past Ageeth dit toe op de perinatale zorg. Ageeth werkt zowel bij Perined als bij de master Physician Assistant - Klinische Verloskunde. 

Perined feliciteert Ageeth van harte met deze promotie en wensen haar veel succes met haar praktijkgericht onderzoek.